Təkamül nəzəriyyəsi

Təkamül nəzəriyyəsinə son zərbə: İnsan Genomu layihəsi

Ötən il bəşər tarixi üçün çox əhəmiyyətli nəaliyyət əldə edildi. İnsanın gen quruluşunu açmaq üçün həyata keçirilən işlər İnsan Genom layihəsində əhəmiyyətli bir hissə tamamlandı və ictimaiyyətə çatdırıldı. Bütün dünyada böyük əks-səda doğuran bu tədqiqatın xüsusilə insan sağlamlığı üçün vəd etdiyi nailiyyətlərlə yanaşı ortaya qoyduğu çox əhəmiyyətli bir həqiqət də vardı: Allahın canlıları nə dərəcədə üstün bir yaradılışla yaratması həqiqəti. Bəlkə də, o günə qədər yazılarında və ya xəbərlərində bir dəfə də olsun Allahın adını anmayan insanlar belə Allahın bu yaradılış möcüzəsi qarşısında heyranlıqlarını dilə gətirməkdən özlərini saxlaya bilmədilər. Darvinizm və ateizm kimi Allahı inkar edən fəlsəfələr üçünsə, şübhəsiz, bu ağır və qarşısı alınmaz bir məğlubiyyət oldu.

Ancaq təkamülçülər son bir cəhdlə əslində öz əleyhlərinə olan bu son nailiyyəti təhrif etməyə və sanki “təkamülə” dəlilmiş kimi göstərməyə çalışdılar. İnsanların böyük əksəriyyətinin, ümumiyyətlə, bu cür mövzularda geniş məlumatının olmamasından istifadə edən bəzi təkamülçü mətbuat orqanları “meymunla qohum olduğumuz isbat edildi” kimi tamamilə yanlış olan şüarlarla mövzunu ictimaiyyətə çatdırdılar. Meymunla qohumluq mövzusunda istifadə etdikləri məlumat isə, insan ilə şimpanze genləri arasında 99% oxşarlıq var iddiası idi.

Şimpanzelərlə insan genlərinin 99% oxşarlıq verməsi düzgün və etibarlı elmi bir nəticə deyil. İnsan Genom Layihəsi çərçivəsində insanın genetik… ardı...

 

Təkamül nəzəriyyəsi Quranla ziddiyyət təşkil edir

İndiki vaxtda bəzi müsəlmanlar təkamül nəzəriyyəsinə inanan dairələrin sayca çox olmalarından və ya bu kəslərin ümumiyyətlə “elm adamı” sifəti ilə tanınmalarından səhv istiqamətdə təsirlənir, bu səbəblə də təkamül nəzəriyyəsini yanlışlıqla müdafiə edirlər. Halbuki bu kəslərin əllərində Allahın insanları təkamüllə yaratdığına dair nə elmi bir dəlil, nə də bu iddialarını Qurandan təstiqləyən hər hansı bir ayə var.

Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edən müsəlmanlar, darvinizmin təsadüf iddiasını görməməzlikdən gəlirlər.

Təkamül nəzəriyyəsinin Yaradılış ilə ziddiyyət təşkil etmədiyini irəli sürənlərin ən əhəmiyyətli yanılması, təkamül nəzəriyyəsinin təməl iddiasının “canlıların bir-birlərindən inkişaf edərək ortaya çıxdığı” müddəası olduğunu zənn etmələridir. Bu yanılma içində də, “Allah canlıları bir-birlərindən təkamülləşdirərək yaratmış ola bilər, bunda qarşı çıxacaq nə var?” deyə düşünürlər. Halbuki gözardı etdikləri əhəmiyyətli bir həqiqət vardır: Təkamülü müdafiə edənlər ilə yaradılışı müdafiə edənlər arasındakı təməl fərqlilik, “canlılar ayrı-ayrımı ortaya çıxdılar, yoxsa bir-birlərindən inkişaf edərəkmi ortaya çıxdılar” sualı deyil. Əsl mövzu, “canlılar təsadüflərlə və təbiət hadisələriyləmi meydana gəldilər, yoxsa şüurlu bir şəkildəmi yaradıldılar?” sualıdır.

Təkamül nəzəriyyəsi cansız maddələrin təsadüflər nəticəsində bir yerə gələrək, yenə təsadüfən inkişaf edən təbiət hadisələri nəticəsində canlılığın elementlərini və nəhayət canlılığı meydana gətirdiyini iddia edər. Fərqli canlı növlərinin də, yenə təsadüflər və təbiət hadisələri ilə, heç bir şüurlu müdaxilə və… ardı...