Təğabun surəsi 11-16

Adnan Oktarın Qaziantep Olay Tv-dəki canlı müsahibəsi (7 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: 11-ci ayə Təğabun surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, “Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz”. Yəni, “Allah əvvəlcədən təyin etmədən, əvvəlcədən hazır olmadan bir insana heç bir müsibət üz verməz” -deyir. “Mütləq hələ qabaqcadan Allah tərəfindən o təqdir edilmişdir” -deyir, “hər hadisə ona görə baş verir” -deyir. Adamlar bəzən “bu haradan çıxdı, necə oldu” deyirlər. Belə bir şey yoxdur, yəni mütləq qabaqcadan Allah tərəfindən təqdir edilmiş olur və Allahın məlumatı daxilində xeyir və hikmətlə yaradılır. “Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz. Hər kəs Allaha iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa yönəldər”.  Kim Allaha iman etsə, onun qəlbini haqqa yönəldər. Yəni Quranı, İslamı yaşamaq ruhuna yönəldər.

“Allah hər şeyi bilir”. Yəni dünyadakı bütün elmləri, insanların bilmədiyi bütün elmləri də, hər şeyi, hər cür elmi biləndir. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin!” Allaha itaət edin, Qurana tabe olun, Rəsula itaət edin, yəni Peyğəmbər (s.ə.v)-ə tabe olun. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə o zaman imam olaraq, komandan olaraq müsəlmanlar tabe olmaqla mükəlləfdirlər və həmçinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə tabe olmaqla. “Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən… ardı...

 

Təğabun surəsi 11-16-cı ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz.” Yəni, Allah əvvəldən hazırlamadıqca, əvvəldən yazılıb hazır olmadıqca heç bir müsibət baş verməz, deyir. Yəni, hər şey Allah tərəfindən mütləq əvvəldən təqdir edilmiş olar və Allahın məlumatı daxilində xeyir və hikmətlə yaradılar. “Allahın izni olmadan heç kəsə müsibət üz verməz. Kim Allaha iman etsə, onun qəlbini hidayətə yönəldər.” Yəni, Qurana, İslama yönəldər. “Allah, hər şeyi biləndir.” Yəni, dünyadakı bütün elmləri, insanların bilmədiyi bütün elmləri, hər şeyi, hər cür elmi biləndir.

 

“Allaha itaət edin və Rəsuluna itaət edin.”  Allaha itaət edin, Qurana əməl edin, Rəsula itaət edərək Peyğəmbər (s.ə.v)-ə iman edin. Müsəlmanlar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə imam olaraq, əmir olaraq tabe olmaqla, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə əməl etməklə mükəlləfdirlər. Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, Elçimizin öhdəsinə düşən yalnız açıq bir təbliğdir.” Vəzifəsi insanlara həqiqəti çatdırmaq, izah etməkdir. Yəni, peyğəmbər təzyiqlə mükəlləf deyildir. Bax Peyğəmbərimizin öhdəsinə düşən yalnız açıq-aşkar təbliğdir!” Buna görə İslamda təzyiq var, şiddət var deyirlər, məsələn, bax, ona dəlil budur. Təzyiq etmədən sadəcə həqiqəti çatdırır.  İman edən edər, etməyən etməz. “Allah; Ondan başqa İlah yoxdur. Elə isə möminlər (yalnız) Allaha təvəkkül etsinlər.” Allaha təvəkkül dünyadakı ən böyük rahatlıqdır. Yəni,… ardı...