sünnət

Nəchül-Bəlağədən: İnananların Əfəndisi (s.ə.v) dedi ki: “Onlar səhv yolları izləyərək və yol göstərici ənənələri tərk edərək sağa və sola getdilər… Ey insanlar, bu hər vədin reallaşacağı və bilmədiyiniz adamın (MEHDİ (Ə.S.)) GƏLİŞİNİN YAXINLAŞDIĞI ZAMANDIR. Diqqət yetirin, o zaman aramızdan çıxan (HZ. MEHDİ (Ə.S)), BU ƏN ÇƏTİN ZAMANLARDA BİR İŞIQLA ONLARI AŞACAQ…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, 51-ci cild], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)     

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bu hədisdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişiylə birlikdə insanlığın, onun Qurandan qaynaqlanan nuru və ağlı ilə işıqlanacağı; Mehdi (ə.s)-ın Allahın doğru yolunu, Quranın gözəlliklərini və Rəsulullah (s.ə.v)-in sünnətini insanlara göstərəcəyi bildirilir.

 

(Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət olunan bu hədisdəki “BİR İŞIQLA” şəklindəki ifadə bəlkə də hz. Mehdi (ə.s)-ın və tələbələrinin istifadə edəcəkləri TELEVİZİYA VƏ KOMPYUTER EKRANINA da işarə edir.)

Baxın. <http://www.hazretimehdi.com/internet.html>


R0327

 

Hz. Mehdi (ə.s), qaranlıq bir dövrü Quran əxlaqı ilə işıqlandıracaq

Umm Hanı, Əbu Cəfər (ə.s)-dan belə soruşduğunu dedi: “…” Dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QARANLIQ BİR GECƏDƏ ALOVLANAN BİR METEORİT KİMİ ORTAYA ÇIXACAQ. Əgər bu dövrü görsəniz, ürəyiniz təsəlli tapacaq.”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan nəşriyyat. Çap edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 206.)

 

Hədisdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın, bəşəriyyətin böyük qaranlıq içində qaldığı bir dövrdə nur saçacağı, Qurani Kərimin nuru və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətinin işığıyla ətrafını işıqlandıracağı xəbər verilmişdir.

 

 

 R0206