Şuəra surəsi

Adnan Oktarın 24 dekabr 2009-cu il tarixli Çay TV və Maraş Ağsu TV müsahibəsindən

 

Adnan Oktar: Allah Təala Şuəra surəsi, 26-cı surə, 107-ci ayədə deyir: “Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası (bel bağlanılası) bir elçiyəm!” Yəni, bu peyğəmbərin diliylə peyğəmbərə gələn bir vəhydir. Etibarlı, Allahın dinini təbliğ edən insan etibarlı olmalıdır, səmimi olmalıdır, dünyadan üz döndərmiş olmalıdır, maddi çıxar arxasında olmamalıdır, izah etdiklərinə qarşılıq bir ödəniş tələb etməməlidir, heç bir şəkildə bundan maddi bir çıxar əldə etməməli və çox səmimi, cana yaxın, içindən gələrək hərəkət etməlidir ki, etibar edilən olsun.

“Artıq Allahdan qorxub çəkinin və mənə itaət edin”. Ən əhəmiyyətli şey Allahdan qorxmaqdır, çünki Allahdan qorxan ayrıdır, Allahı sevən ayrıdır. İndi Allahı sevməklə olmur, Allahı sevir amma zülm edə bilir o zaman, tərslik edə bilir. Amma Allahdan qorxan çox şəfqətli olar, mehriban olar, dərin düşünər, zərər verməməyə diqqət göstərər. Allah qorxusu insana min bir növ nemət verər, saya bilməyəcəyi qədər çox nemət və gözəllik verər. Baxın necə ki, deyir: “artıq Allahdan qorxub çəkinin və mənə itaət edin”, yəni məni imam olaraq, mürşid olaraq görün. 109-cu ayədə “buna qarşılıq mən sizdən bir ödəniş istəmirəm” –deyir.

Baxın bu çox əhəmiyyətlidir, xalq bir mənfəət hiss etdikdə insanlar çox narahat… ardı...

 

Cənab Adnan Oktarın 7 dekabr 2012-ildəki söhbətindən Şuəra surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şuəra surəsi 224. Şeytandan Allaha sığınıram: “Şairlər isə; həqiqətən onlara azğın-pozğunlar xəbərdar et.”

Yenə Şuəra surəsi 225: “Görmədinmi; onlar, hər bir vadidə vəhm edip dayanırlar,”

“Və həqiqətən onlar, etməyəcəkləri şeyləri söyləyirlər.” (Şuəra surəsi , 226)

O dövrdə jurnalist, mətbuat qrupu, küfrün mətbuatı, küfrün jurnalistləri şairlər idi. Çıxarlar Ukas Yarmarkasında, orada-burada yüksək bir yerə çıxar şeir şəklində  boş-boş danışardılar. Xalq da onları əzbərləyib, orada burada hər kəsə izah edərdilər. Quranın izah etdiyi budur. Onsuz da deyir baxın; “onlar, hər bir vadidə vəhm edirlər.” Vadilərdə məsələn, yüksək bir yerə çıxıb oradan qışqırırlar, boş-boş danışırlar yəni. Amma indi  təbii internet var, televiziya var, elə bir şey mümkün deyil.

kurani-kerim