Cənab Adnan Oktarın 7 dekabr 2012-ildəki söhbətindən Şuəra surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şuəra surəsi 224. Şeytandan Allaha sığınıram: “Şairlər isə; həqiqətən onlara azğın-pozğunlar xəbərdar et.”

Yenə Şuəra surəsi 225: “Görmədinmi; onlar, hər bir vadidə vəhm edip dayanırlar,”

“Və həqiqətən onlar, etməyəcəkləri şeyləri söyləyirlər.” (Şuəra surəsi , 226)

O dövrdə jurnalist, mətbuat qrupu, küfrün mətbuatı, küfrün jurnalistləri şairlər idi. Çıxarlar Ukas Yarmarkasında, orada-burada yüksək bir yerə çıxar şeir şəklində  boş-boş danışardılar. Xalq da onları əzbərləyib, orada burada hər kəsə izah edərdilər. Quranın izah etdiyi budur. Onsuz da deyir baxın; “onlar, hər bir vadidə vəhm edirlər.” Vadilərdə məsələn, yüksək bir yerə çıxıb oradan qışqırırlar, boş-boş danışırlar yəni. Amma indi  təbii internet var, televiziya var, elə bir şey mümkün deyil.

kurani-kerim