Şuəra surəsi 69-93

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Şuəra surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Allah Şuəra surəsinin 69-cu ayəsində: “Onlara İbrahimin əhvalatını da oxu”  deyir. Allah bunu Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə əmr edir, fərzdir.

        70-ci ayə. “Bir zaman o öz atasına və tayfasına”, baxın ən yaxınlarından başlayır, atasından və tayfasından. Ailəsini tərk edib başqa bir ölkəyə getmir. Əvvəlcə yaxınlarından başlayır. Ayədə də deyildiyi kimi. “Əvvəlcə yaxınlarından başla” deyir. “Nəyə ibadət edirsiniz?” demişdi”. Əvvəlcə soruşur, ön mühakiməsiz olsun deyə onlara dedirtmək istəyir. Soruşur. “Siz nəyə ibadət edirsiniz?”. Əvvəlcə eşitməlidir ki, ona görə də cavab versin.

        71-ci ayə. “Onlar dedilər: “Biz bütlərə ibadət edir”, onlar da utanmaz olduqları üçün bunu birbaşa söyləyirlər, “bütlərə ibadət edir və buna görə də həmişə onların qarşısında bel büküb əyilirik”. Dünyada, orada, burada, Koreyada, Stalinin qarşısında bel bükürlər. Şimali Koreyanın əvvəlki prezidenti tamamilə sarsaq idi. Öldü adam, qarşısında iki qat əyilirdilər, hıçqıra-hıçqıra ağlayırdılar. Bir də adamları pul verməklə ağladırlar. “Həmişə onların qarşısında bel büküb əyilirik” deyirlər.

4

        72-ci ayə. “O dedi: “Bəs onlara dua etdiyiniz… ardı...