Şuəra surəsi 22-76

Şuəra surəsi, 22-76-cı ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

 

“Boynuma minnət qoyduğun bu nemət də (məni sərbəst buraxıb) İsrail oğullarını (özünə) qul etdiyinə görədir”. O zaman faşist, kommunist dövlət, fironun dövləti İsrail oğullarını kölə etmişdi. Məsələn, kommunizmdə nə olur? Cəmiyyət kölə halına gəlir, elə deyilmi? Firon nə etmişdi? Bütün İsrail oğullarını, oradakı möminləri kölə etmişdi. Öz əmri altında işlədirdi. “Firon dedi ki: “Aləmlərin Rəbbi nədir? Musa dedi ki: ” Əgər qəti məlumatla inanacaqsınızsa, göylərin, yerin və bu ikisi arasında olan hər şeyin Rəbbidir”. Yəni “doğrusu budur” deyir, “sənin dediyin kimi deyil”. Yəni darvinist, materialist bir düşüncə deyil. “Ətrafındakılara dedi ki: “Eşidirsinizmi? “(Musa:) Dedi ki: “O sizin də Rəbbiniz, keçmişdəki atalarınızın da Rəbbidir”.

Bax, Firon cadu altında olduğu üçün, Musa (ə.s) yenidən təlqin edir bir daha eyni şeyi vurğulayır“. O sizin də Rəbbiniz, keçmişdəki atalarınızın da Rəbbidir”. Keçmişdəki atalarına fikri getməsin deyə, bütpərəstliyi fikirlərindən, başlarından silmək üçün: “Keçmişdəki atalarınız da pozğun idi” deyir. “Keçmişdəki atalarınızın da Rəbbi idi” deyir. “Amma onlar bilmədilər səhv etdilər” deyir”.“(Firon) Dedi ki: “Şübhəsiz, sizə göndərilmiş olan elçiniz, həqiqətən bir dəlidir”. Həll yolu tapa bilmədikləri halda dəli deyərlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə, hz.Musa (ə.s)-a dəli dedilər. Hz.Mehdi (ə.s)-a də dəli deyəcəklər. Çünki həll… ardı...