Şuəra surəsi 196 198 215

Hörmətli Adnan Oktarın 16 fevral 2013 tarixli söhbətindən Şuəra surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

Adnan Oktar: Şuəra surəsi 196-cı ayədə belə deyilir. “Şübhəsiz ki, o, keçmiş ümmətlərin kitablarında da xatırlanır”. Yəni tövrata, İncilə və Qurana işarə edilmişdir. “Məgər İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmi?”. Həqiqətən İsrail oğullarından olan alimlər gəldiyində, biz onlarla burada danışdıq. Onlar “Quran haqq bir kitabdır” deyirlər. Yəni, “bunun həqiqət olduğu və Allahdan nazil olan bir kitab olduğu aydın olur” deyirlər. 198-ci ayədə: -“Əgər Biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik”-deyilir. Allah xəyalən düşünün deyir, ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik deyir.

Ərəb olmayan biri, ərəbcə bilmədiyi halda, Quranı dünyaya hakim edəcəyini deyir. Baxın, ərəbcə bilməyən biri, bütün dünyaya Quranı hakim edəcəkdir. Ayədə: -“və o, bunu onlara oxusaydı”-deyir. Bu hz. Mehdi (ə.s)-dır, o ərəbcə bilmədiyi halda Quranı oxuyacaq və izah edəcəkdir. Allah: -“yenə də ona iman gətirməzdilər”-deyir, və yenə ona qarşı mübarizə göstərəcəklərini deyir. Allah: -“Onlar ağrılı-acılı əzabı görməyənədək ona inanmazlar”-deyir. “Əgər Biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik; və o, bunu onlara oxusaydı”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində ərəbcə bilməyən tək bir adamdan, bir nəfər alimdən bəhs edildi. Bu da yalnız hz. Mehdi (ə.s)-dır.

Bütün alimlərin hamısı ərəbcə bilmişdir. Baxın,… ardı...