Hörmətli Adnan Oktarın 16 fevral 2013 tarixli söhbətindən Şuəra surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

Adnan Oktar: Şuəra surəsi 196-cı ayədə belə deyilir. “Şübhəsiz ki, o, keçmiş ümmətlərin kitablarında da xatırlanır”. Yəni tövrata, İncilə və Qurana işarə edilmişdir. “Məgər İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmi?”. Həqiqətən İsrail oğullarından olan alimlər gəldiyində, biz onlarla burada danışdıq. Onlar “Quran haqq bir kitabdır” deyirlər. Yəni, “bunun həqiqət olduğu və Allahdan nazil olan bir kitab olduğu aydın olur” deyirlər. 198-ci ayədə: -“Əgər Biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik”-deyilir. Allah xəyalən düşünün deyir, ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik deyir.

Ərəb olmayan biri, ərəbcə bilmədiyi halda, Quranı dünyaya hakim edəcəyini deyir. Baxın, ərəbcə bilməyən biri, bütün dünyaya Quranı hakim edəcəkdir. Ayədə: -“və o, bunu onlara oxusaydı”-deyir. Bu hz. Mehdi (ə.s)-dır, o ərəbcə bilmədiyi halda Quranı oxuyacaq və izah edəcəkdir. Allah: -“yenə də ona iman gətirməzdilər”-deyir, və yenə ona qarşı mübarizə göstərəcəklərini deyir. Allah: -“Onlar ağrılı-acılı əzabı görməyənədək ona inanmazlar”-deyir. “Əgər Biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik; və o, bunu onlara oxusaydı”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində ərəbcə bilməyən tək bir adamdan, bir nəfər alimdən bəhs edildi. Bu da yalnız hz. Mehdi (ə.s)-dır.

Bütün alimlərin hamısı ərəbcə bilmişdir. Baxın, hz. Mehdi (ə.s)-dan başqa, bütün mütəaddit, müctəhidlərin hamısı ərəbcə bilir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) təkcə Mehdini istisna etmiş və “təkcə o ərəbcə bilməyəcək və təkcə onun uşağı olmayacaqdır”-demişdir. “Əgər Biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik; və o, bunu onlara oxusaydı”, bu ayə açıq-aşkar hz. Mehdi (ə.s)-a işarə edir. Onsuz da 199 ədədində 9 rəqəmi iki dəfə təkrarlanır. Hz. Mehdi (ə.s)-a qədər olan mücəddidlər, bədiüzzaman da daxil olmaqla, Mövlana Xalid, bir sözlə hamısı bütün mücəddidlərin hamısı, ərəbcəni ana dilləri kimi yaxşı bilirdilər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) təkcə hz. Mehdi (ə.s)-ı istisna etmiş və “O, ərəbcə bilməyəcək”-demişdir. Allah: -“Əgər Biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik”-deyir, yəni Allah ona Quranı nazil etsəydik, “və o, bunu onlara oxusaydı, yenə də ona iman gətirməzdilər”-deyir.

Şeytandan Allaha sığınaram. 215-ci ayədə deyilir. “Sənə tabe olan möminləri qanadının altına al (onlara qarşı təvazökar ol)!”. Qanadının altına al!, İslam Birliyi ilə olar. Hz. Mehdi (ə.s) bütün dünyanı qanadının altına alacaqdır. Müsəlmanlar, o qanadın altında qorunmuş olacaqlar. “Sənə tabe olan möminləri”, bəs kimlər tabe olacaqdır?. Bütün dünya tabe olacaqdır. Hz. Mehdi (ə.s) bütün dünyanı ona tabe olanadək “qanadları altına” alacaqdır. “Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplanıldı”.Deməli, hz. Mehdi (ə.s) cinlərə də hakimlik edəcəkdir, inşaAllah. Başqa işarələrdə vardır, amma onları sonra deyəcəyəm.

Kuran