Şuəra surəsi 1-26

Şuəra surəsi, 1-26-cı ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Şuəra surəsi. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. 1: “Ta. Sin. Mim. 2: Bunlar aydın Kitabın ayələridir” Bir çox adam çıxar, “Quran anlaşılmazdır” -deyər. Allah, aydın -deyir, “yox aydın deyil” -deyir. “Qırx il keçsə anlaya bilmərik” -deyir. Allah, “küfr edənlər anlaya bilməzlər Quranı” -deyir. O da “mən Quranı anlaya bilmirəm” -deyir. Allah aydın -deyir. “Yox aydın deyil, qapalıdır ” -deyir. Allah ağıl fikir versin. Cənabı Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- ə, 3: “Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən?” -deyir. Halbuki onlar taleyində iman etməyəcək şəkildə yaradılırlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) dünya şirini, çox kədərlənir onlar iman etmirlər deyə. Narahat olur artıq. Onun üçün Allah, “onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən?” -deyir. 4: “Biz istəsəydik, göydən onlara elə bir əlamət göndərərdik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi”. Allah, “istəsəm dərhal iman etdirərəm” -deyir.

Amma imtahan dünyasıdır, onun üçün səndə özünü üzmə deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə. 5: “Mərhəmətli Allahdan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər” Niyə? İmanları zəifdir onun üçün. Nə imiş o zaman? İman zəifliyi əhəmiyyətlidir. İmanı möhkəmlətmək lazımdır, imanlarının güclənməsi üçün iman həqiqətlərinin izah edilməsi lazımdır. 6: “Həqiqətən yalanladılar”. Niyə? İmanları zəif olduğu üçün.… ardı...