Şuəra surəsi, 1-26-cı ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Şuəra surəsi. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. 1: “Ta. Sin. Mim. 2: Bunlar aydın Kitabın ayələridir” Bir çox adam çıxar, “Quran anlaşılmazdır” -deyər. Allah, aydın -deyir, “yox aydın deyil” -deyir. “Qırx il keçsə anlaya bilmərik” -deyir. Allah, “küfr edənlər anlaya bilməzlər Quranı” -deyir. O da “mən Quranı anlaya bilmirəm” -deyir. Allah aydın -deyir. “Yox aydın deyil, qapalıdır ” -deyir. Allah ağıl fikir versin. Cənabı Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- ə, 3: “Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən?” -deyir. Halbuki onlar taleyində iman etməyəcək şəkildə yaradılırlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) dünya şirini, çox kədərlənir onlar iman etmirlər deyə. Narahat olur artıq. Onun üçün Allah, “onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən?” -deyir. 4: “Biz istəsəydik, göydən onlara elə bir əlamət göndərərdik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi”. Allah, “istəsəm dərhal iman etdirərəm” -deyir.

Amma imtahan dünyasıdır, onun üçün səndə özünü üzmə deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə. 5: “Mərhəmətli Allahdan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər” Niyə? İmanları zəifdir onun üçün. Nə imiş o zaman? İman zəifliyi əhəmiyyətlidir. İmanı möhkəmlətmək lazımdır, imanlarının güclənməsi üçün iman həqiqətlərinin izah edilməsi lazımdır. 6: “Həqiqətən yalanladılar”. Niyə? İmanları zəif olduğu üçün. Məsələn, İslam Birliyi olacaq deyirik, lağ edir. Hz. Mehdi (ə.s.) çıxacaq deyirik, lağ edir. Hz. İsa Məsih (ə.s.) deyirik, lağ edir. Allah deyir: “Məsxərəyə qoyduqlarının xəbəri tez bir zamanda onlara yetişəcəkdir”. Bir az gözləsinlər, inşaAllah. 7: “Yoxsa, onlar yer üzündə cürbəcür gözəl bitkilər bitirdiyimizi görmürlər?” Necə görəcəyik? Elmlə görə bilərik.

Bunun üçün televiziya da lazımdır, kitablar lazımdır, araşdırma laboratoriya lazımdır. Araşdırma olmadan, elm olmadan necə təsbit edəcəyik bunu? Bir insanın təkcə edə biləcəyi bir şey deyil. 8: “Həqiqətən də, bunda bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti mömin olmadı”. Niyə? İman zəifliyindən. Nə lazım olurmuş? İman həqiqətlərinin izah edilməsi və başa düşülməsi lazımdır.“Şübhəsiz, sənin Rəbbin  üstün və güclüdür, mərhəmət sahibidir”. Allahın güclü olduğunu bilməsi, müsəlmanın ürəyində rahatlıq meydana gətirər. Çünki insan zəifdir. “Mərhəmət sahibidir.” Allahın özünü cəzalandırmayacağını, cəhənnəmə qoymayacağını, cənnətə qoyacağını ümid etməsi, Cənabı Allahın mərhəmət sahibi olmasındandır. 10:

“Bir zaman Rəbbin Musaya demişdi: “Get o zalım qövmün – 11: Firon xalqının yanına!”” Dəccaliyətə qarşı get. Dəccalın qövmünə. “Onlar qorxmurlarmı? 12: Musa dedi: “Ey Rəbbim! Qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edələr 13: belə olduqda ürəyim sıxılar, dilim də söz tutmaz””. Allahu aləm təzyiqi yüksəlir, ürəyində güclü döyüntü olur. Hz. Musa (ə.s.) çox gözəl bir Peyğəmbərdir, çox həyəcanlıdır. Digər peyğəmbərlərdə bu qədər həyəcan yoxdur. Bizim Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) də çox kədərlənməyə meylli bir peyğəmbər, Allah onu davamlı xəbərdar edir. Hz. Musa (ə.s.)- da da Allahu aləm ürəyində bir təzyiq meydana gəlir, yüksək təzyiqə bağlı. Çox həyəcanlandığı üçün danışmaqda da çətinlik çəkir.

“Buna görə Haruna da vəhy göndər”. Hz. Harun (ə.s.)- ı mənə köməkçi et deyir. Nə deməkdir? Hz. İsa Məsih ilə, hz. Musa (ə.s.) bir bənzərlik göstərir. Axır zamanla bir bənzərlik var. Hz. Musa (ə.s.) bir köməkçi istəyir. Hz. İsa (ə.s.)- ın köməkçisi hz. Mehdi (ə.s.), hz. Mehdi (ə.s.)- ın köməkçisi də hz. İsa (ə.s.)- dır. 14: “Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram”. 15: Allah dedi: “Xeyr, bu mümkün deyil! İkiniz də ayələrimlə onların yanına gedin!”” Hz. Mehdi (ə.s.) və hz. İsa (ə.s.), “şübhəsiz ki, Biz də sizinləyik, hər şeyi eşidirik”. Bax ikisi. Cənabı Allah Mən hər yerdəyəm deyir. Fironun dediyini Mən də eşidirəm deyir. Çünki onun danışmasını yaradan da Allahdır. 16: “Yubanmadan Fironun yanına gedin deyin”.

Bax yubanmadan. Dəccaliyyət üçün adam girələnir. “Darvinizmi, materializmi əzək” -deyirik, “Darvinmi var?” Deyir adam. Üstünə çökmüş bax, nə demək “varmı?” “Biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik!” Cənabı Allah dərhal deyir, təbliğ gecikməməlidir. 17: “İsrail oğullarını bizimlə birgə burax!” Bizim sənin torpağında, vəzifəndə, məqamında gözümüz yoxdur deyirlər. Bir istəyimiz, bir tələbimiz yoxdur. Yalnız İsrail oğullarını, hz. Yaqub (ə.s.)- ın övladlarını, o soydan olan qardaşlarımızı, müsəlmanları burax biz gedək deyirlər. Bizi belə iztirab içində buraxma, bizi incitmə gedək deyirlər. 18: “Firon dedi: “Biz səni körpə ikən götürüb saxlayıb boya-başa çatdırmadıqmı?”

Halbuki Allah bir tale üzərinə oraya göndərir. Orada onu sportmen olaraq yetişdirir Cənabı Allah. Mədəni və bilgili olaraq yetişdirir. Amma Fironu istifadə edir. Onlar baxımından ən olmaması lazım olan şeydir. “Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadınmı?” Minnət edəcək guya, halbuki hər şeyi yaradan Allahdır. 19: “Elədiyin pis əməli də elədin. Doğrudan da, sən bir nankorsan!” Firon hz. Musa (ə.s.)- a deyir. 20: “Musa dedi: “Mən onu edəndə nadan olmuşam””. Bilərək etmədim, cinayət hadisəsi qəza ilə oldu deyir. 21: “Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim”. Öldürməyinizdən çəkindiyim üçün qaçdım. “Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq (peyğəmbərlik) verdi və məni elçilərdən etdi”. Hz. Mehdi (ə.s.) dəccaliyətə qarşı özünü qoruyacaq və gizlənəcək. Mehdinin də həyəcanlı bir həyatı olacaq. O da izlənilənlərdən olacaq.

Çünki bu bənzətməni Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) edir, onun üçün söyləyirəm mən, hədis var. 22: “Minnət etdiyin o nemətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir”. Mənə lütf deyə bir şey etmiş deyilsən deyir. İsrail oğullarını kölə etdin özünə, buraxmırsan deyir. 23: “Firon dedi: “Aləmlərin Rəbbi nədir?”” Bax adam yenə də bir dərəcəyə qədər demokratik davranır. İndiki fironlar kimi deyil. Bax qardaşımız Almaniyada bir məsciddə Axır zamandan İslam Birliyindən bəhs etmiş. Adamlar qudurmuşlar, İslam Birliyini izah edir deyə. 24: “Musa dedi: “Əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir!” Çünki ayrı-ayrı inandıqları üçün.

Hamısını tək-tək ifadə edir ki, başlarında vəsvəsə olmasın deyə. “Əgər yəqinliklə inanırsınızsa”. Vəhyə söykənərək inanırsınızsa, belədir deyir. 25: “Firon ətrafındakılara dedi: “Onun nə danışdığını eşidirsinizmi?”” Tək olmadığını, onların da dəstəyini istəyir. Onlar səssiz dinləyirlər, təsirlənmişlər demək ki. Onun üçün onlara “eşidirsinizmi?” -deyir. Onları təhrik edir, nalayiqlik etmələri üçün. 26: “Musa dedi: “O sizin də, ulu babalarınızın da Rəbbidir!”” Ənənəvi dini inancında olmamaları üçün hər vaxt eyni din olmuşdur deyir, İslam dinləri.

images (5)