sirlər

Kəhf surəsindən bəzi sirlər

Onların ürəkləri üzərində (səbri və dözümlülüyü) qərar qılmışıq. (Krala qarşı) qiyam etdiklərində demişdilər ki, Bizim Rəbbimiz, göylərin və yerin Rəbbidir, ilah olaraq biz Ondan başqasına əsla tapınmarıq, əks təqdirdə, and olsun həqiqətin kənarına çıxmış olarıq.” (Kəhf surəsi, 14)

quran_madeenah_opened

Səbirli və qərarlı olarlar.

Atomu, mutasiyaları ilahlaşdırdılar. Paleontologiyadan, genetikadan açıq sübutlar gətirməkləri vacib deyildi mi?

Biz yer üzündə olan hər şeyi məhv edib qupquru bir torpağa döndərərik. (Kəhf surəsi, 8)

Nə vaxt dünya qupquru olacaq? Əlbəttə ki, qiyamətdə. Əbcəd hesabı hicri 1545-ci ilə işarə edir.

O gənclər mağaraya sığınıb: “Ey Rəbbimiz! Bizə Öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizi asanlaşdır, doğru olanı göstər!” – demişdilər. (Kəhf surəsi – 10)

Bu həqiqətən də hz. Mehdi (ə.s)-a işarə edir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri də gənclərdən ibarət olacaq, analarından-atalarından qaçıb bir yerə toplaşıb yaşayırlar. Kiminin atası fırıldaqçı, kiminin atası masson, kimininsə əxlaqsızdır. Allah Hadi adıyla mehdilik yolu ilə onlara hidayət verir. Allah Hadidir. Mehdidə onu təzahür etdirər. Mehdinin xüsusiyyəti yoxdur, ətdən sümükdən bir təcəllidir. Allah onda mehdiliyi təcəlli etdirər. Əbcədi 1996-cı tarixini verir.

 

Kəhf surəsindən bəzi sirlər – 3

ADNAN OKTARIN KAYSERİ TV VƏ SAMSUN AKS TV-dəki CANLI REPORTAJI

(13 OKTYABR 2010)

619047

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsində Zülqərneyn (ə.s) hekayəsini oxuyum. 84- cü ayə, şeytandan Allaha sığınıram. “Biz onu yer üzərində möhkəmləndirib qüvvətləndirdik və hər şey verdik (hər şeyin yolunu ona öyrətdik).bu ifadə dünya hakimiyyətini izah edən, digər ayələri anlamamız üçün, Quranı Quranla təfsir edən dəlildir. Məsələn, Allah deyir ki, Biz onu yer üzərində möhkəmləndirib qüvvətləndirdik , digər ayələrə də baxırıq və görürük ki, Allah müsəlmanlara yer üzündə bir iqtidar verəcəyindən bəhs edir .

Quranda, bir çox ayə var ki, dünya hakimiyyətindən bəhs edən bu ayəni, digər ayələr də izah etmişdir. Dünya hakimiyyətinin açıq olduğu aydın olur, “və ona hər şeydən bir yol (səbəb) verdik”. Demək ki, müsəlmanların hər cür ümumi mədəniyyət və məlumata sahib olmaları lazımdır. Dünya siyasətini biləcək, siyasəti biləcək, elmi biləcək, sənəti biləcək, estetikanı biləcək, hər şeyi biləcək. Bax, “və hər şey verdik (hər şeyin yolunu ona öyrətdik)  imkan verdik deyir. Üfüqü Dar olduğu, cahil olduğu halda məğlub olunma qaçınılmaz olar. Məsələn, Osmanlıda elə oldu. Cahil bir kütlə meydana gəldi, həm cahiliyyət, həm iman zəifliyi, həm də Darvinizmə qarşı çıxa… ardı...