Kəhf surəsindən bəzi sirlər

Onların ürəkləri üzərində (səbri və dözümlülüyü) qərar qılmışıq. (Krala qarşı) qiyam etdiklərində demişdilər ki, Bizim Rəbbimiz, göylərin və yerin Rəbbidir, ilah olaraq biz Ondan başqasına əsla tapınmarıq, əks təqdirdə, and olsun həqiqətin kənarına çıxmış olarıq.” (Kəhf surəsi, 14)

quran_madeenah_opened

Səbirli və qərarlı olarlar.

Atomu, mutasiyaları ilahlaşdırdılar. Paleontologiyadan, genetikadan açıq sübutlar gətirməkləri vacib deyildi mi?

Biz yer üzündə olan hər şeyi məhv edib qupquru bir torpağa döndərərik. (Kəhf surəsi, 8)

Nə vaxt dünya qupquru olacaq? Əlbəttə ki, qiyamətdə. Əbcəd hesabı hicri 1545-ci ilə işarə edir.

O gənclər mağaraya sığınıb: “Ey Rəbbimiz! Bizə Öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizi asanlaşdır, doğru olanı göstər!” – demişdilər. (Kəhf surəsi – 10)

Bu həqiqətən də hz. Mehdi (ə.s)-a işarə edir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri də gənclərdən ibarət olacaq, analarından-atalarından qaçıb bir yerə toplaşıb yaşayırlar. Kiminin atası fırıldaqçı, kiminin atası masson, kimininsə əxlaqsızdır. Allah Hadi adıyla mehdilik yolu ilə onlara hidayət verir. Allah Hadidir. Mehdidə onu təzahür etdirər. Mehdinin xüsusiyyəti yoxdur, ətdən sümükdən bir təcəllidir. Allah onda mehdiliyi təcəlli etdirər. Əbcədi 1996-cı tarixini verir.