səmimi insanlar

Səmimi insanlar hz. Mehdi (ə.s)-ı əlamətlərindən tanıyacaq

İstedadlı insanlar onu azacıq dik burnu, qara kirpikləri, yanağındakı izdən tanıyarlar. Məhəmməd adı (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s)-a verdiyi addır), orta boydan bir az hündür, üzü yaraşıqlı və saçları gözəldir.”  (Şeyx Kemalüddin Bin Talha, Yanubil Müvedde, səh. 410)    

 

Hədisdə, xüsusilə səmimi insanların hz. Mehdi (ə.s)-ı tanıyacaqlarına diqqət çəkilmişdir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın qara saçları və kirpikləri, sağ yanağındakı iz və burnunun düzlüyü hədisdə ifadə edilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s)-a verdiyi ad Məhəmməddir. Hz. Mehdi (ə.s) nurlu və gözəl üzlü, baxımlı və gözəl saçlı, orta boylu bir insan olacaq.

R0036

 

Hz. Mehdi (ə.s), ağlına və imanına çox etibar edilən bir insan olacaq

“Ey imanlıların ən hörmətlisi, bizə sənin Mehdi (ə.s)-ın haqqında danış!” İmanlıların ən hötmətlisi belə buyurdu: “… O (MEHDİ (Ə.S)) ƏN YAXŞI SIĞINACAQDIR, ARANIZDA ƏN YAXŞI BİLƏN VƏ ƏN NƏZAKƏTLİ OLANDIR. Ey Allahım, onu əhdə sadiq çıxmaq üçün, əzab-əziyyətdən qurtulmaq üçün vəsilə et və DAĞILMIŞ (PARÇALANMIŞ) ÜMMƏTİ ONUN ƏLİYLƏ BİRLƏŞDİR. Sizə izin veriləndə bunu edin və əgər onun (Mehdi (ə.s)-ın) yanına getmək üçün bir yol tapsanız, ONDAN (MEHDİ (Ə.S)-DAN) BAŞQA YOLU SEÇMƏYİN.”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)Lake-(48)1