səhih hədislər

Cənabı Haqq bir an ərzində yer ilə göy arasındakı aləmi buludlarla doldurub boşaltdığı kimi, bir saniyədə dənizin fırtınalarını sakitləşdirər və bahar içində yaz mövsümünü, yazda bir saatda qış fırtınasını icad edən QADİRİ ZÜLCƏLAL, HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ  İSLAM ALƏMİ ÜZƏRİNDƏKİ  ZÜLM VƏ QARANLIĞI  DAĞIDACAQ VƏ VERDİYİ VƏDİNİ ƏLBƏTTƏ YERİNƏ YETİRƏCƏK. (Məktubat, İyirmi Doqquzuncu Məktub, Yeddinci Risalə Olan Yeddinci Qisim, səh. 411-412) 

Dünyada tək bir gün qalsa belə (qiyamət qopmadan) Allah o günü uzadacaq, əhli beytimdən adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun  mütləq bir kimsə (Hz. Mehdi (ə.s) gələcək, daha əvvəl zülm və haqsızlıqla dolu olan yer üzünü ədalət və insafla (mərhəmətlə) dolduracaq. (Əbu Davud və Tırmizi / Böyük Hədis Külliyyatı, Rudani 5. dəri, səh. 365)

 

QİYAMƏTİN QOPMASINA BİR GÜN QALMIŞ OLSA BELƏ, ALLAH MƏNİM ƏHLİ BEYTİMDƏN BİR ŞƏXSİ GÖNDƏRƏCƏK, YER ÜZÜ ZÜLMLƏ  DOLDUĞU  KİMİ,  HZ.MEHDİ (Ə.S) YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. (Süneni Əbu Davud, 5/92)         

 

Dünyadan yalnız bir gün qalsaydı belə Cənabı Allah mütləq zülm və haqsızlıqla, kədərlə doldurduğu yer üzünü düzgünlük və ədalətlə doldurmaq üçün adı atamın adına uyğun gələn məndən Əhli Beytimdən birini… ardı...