şəfqət

Adnan Oktarın 17 aprel 2011 A9 Tv, Kanal Avropa  və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Hədid surəsi, 27-ci ayə “Sonra onların izləri üzərində elçilərimizi bir-biri ardınca göndərdik.” Peyğəmbərlər silsilə olaraq ard-arda gəlirlər. “Məryəm oğlu İsanı da arxalarından göndərdik; ona İncili verdik və onu izləyənlərin ürəklərində şəfqət və mərhəmət etdik.”

Yəni, “İncilə tabe olanların ürəklərində şəfqət və mərhəmət yaratdıq” deyir Allah. “Xristianlığın bir xüsusiyyəti, şəfqət və mərhəmətin çox olmasıdır” deyir Allah. Allah bunu bir hökm olaraq ifadə etmişdir. Şəfqət və mərhəmət; biz də müsəlmanlar olaraq, şəfqət və mərhəməti əsas götürməliyik, inşaAllah. Şəfqət və mərhəmət Quranda da hakimdir, İncildə də hakimdir.

“(Bir bidət olaraq) Çıxardıqları ruhaniliyi isə”  yəni, uydurduqları, sonradan çıxartdıqları ruhaniliyi isə, “Biz onlara yazmadıq (əmr etmədik).” “Mən belə bir şey söyləmədim” deyir Allah, “İncildə elə bir əmrim yoxdur” deyir. “Ancaq Allahın razılığını axtarmaq üçün (çıxartdılar)”

“Ruhanilik yaratdılar, olmayan bir şeyi söylədilər” deyir, “amma buna da lazım olduğu kimi əməl etmədilər.” Yəni İncildə yazan, ruhaniliyin ortaya çıxartdığı inanclara da gərəyi kimi əməl etmədilər” deyir.

“Bununla birlikdə onlardan iman edənlərə əcrlərini verdik,” “Səmimi iman edənlərə savab verdik” deyir, Allah. “Onlardan bir çoxu da fasiq olanlardır.” “Bir çoxu da günahkardır” deyir. 28 “Ey iman edənlər, Allahdan… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s.) çox şəfqətli və mehriban olacaq

Hz. Mehdi (ə.s) sevgisiylə, şəfqətiylə, mehribanlığıya bütün insanların ondan razı olduqları, çox sevdikləri, könüldən bağlandıqları bir insan olacaq. Hz. Mehdi (ə.s) dövründə sevgi, mərhəmət, şəfqət o qədər güclü olacaq, gözəlliklər o qədər artacaq, zənginlik o qədər çoxalacaq, ədalət, sülh və sükunət o qədər yayılacaq ki, “Onun zamanında, böyüklər “Kaş ki, mən kiçik olsaydım”, kiçiklər də “Kaş ki, mən böyük olsaydım” deyəcəklər. “1 Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövrü, hz. Mehdi (ə.s)-ın sevgisi, mərhəməti, gözəl əxlaqı və dərin imanının vəsiləsiylə, “yaxşı insanların yaxşılığı artar, pislərə qarşı belə yaxşılıq edildiyi”2 bir dövr olacaq.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın çox şəfqətli və sevgi dolu olacağı, bütün insanların onun ətrafında sevgiylə və coşğuyla toplanacaqları, yalnız insanların deyil, dənizlərdəki balıqların, göydəki quşların da ondan razı olacağı, bütün insanlıq üçün sevinc qaynağı olacağı izah edilir.

sqr05eft0

HZ. MEHDİ (Ə.S) O QƏDƏR MƏRHƏMƏTLİ OLACAQ Kİ, zamanında nə bir kimsə yuxusundan oyandırılacaq, nə də bir kimsənin burnu qanayacaq. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, səh. 42)

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın xidmətləri elə əhəmiyyətli və böyükdür ki, rəvayətlərdən ONUN İDARƏETMƏSİNDƏN YALNIZ İNSANLARIN DEYİL, BÜTÜN YER VƏ GÖY ƏHLİNİN MƏMNUN OLACAĞI İFADƏ EDİLİR.   (İs’afür-Ragıbin, s. 146; el-Havi, 2:66,… ardı...