Səba surəsi

Cənab Adnan Oktarın 17 dekabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Səba surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Səba surəsi, 3-cü ayədə; “İnkar edənlər, dedilər ki: “Qiyamət saatı bizə gəlməz.”” Yəni qiyamət əlamətləri də meydana gəlməz. Hz. Mehdi (ə.s) da çıxmaz, hz. İsa Məsih (ə.s) da gəlməz, qiyamət də gəlməz. “De ki: “Xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun, o şübhəsiz sizə gələcəkdir. Göylərdə və yerdə zərrə ağırlığın tərəfindən heç bir şey Ondan uzaq (gizli) qalmaz. Bundan daha kiçik olanı da, daha böyük olanı da, istisnasız, mütləq açıq-aşkar bir kitabda (yazılı)dır.”” Yəni hamısının çıxışı qədərdə müəyyəndir; Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru nə vaxt olacaq, Hz. İsa Məsih (ə.s) nə vaxt enəcək, hamısı müəyyəndir.

images (2)

 

Hörmətli Adnan Oktarın 29 dekabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Səba surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Səba surəsi, 28-ci ayə; “Biz səni bütün insanlara ancaq müjdə verici və xəbərdar edən olaraq göndərdik. Ancaq insanların çoxu bilmirlər”. İndi bu ayədə nə deyir Allah? “Peyğəmbər (s.ə.v)-i Mən göndərdim, ancaq o dövrdə insanların çoxu müsəlman deyil” deyir. 614818_419397094763562_1564345564_oBu nə deməkdir? İslam hələ yayılmamışdır. Nur surəsi, 55-ci ayədə nə deyir? “Tamamilə hakim edəcəyəm, dünyaya hakim edəcəyəm” deyir. İki ayə arasındakı o fərq mehdiyyətin fərqidir. Hz. Mehdi (ə.s) dövründə tam hakimiyyətdən bəhs edir Allah; “bütün yer üzünə hakim edəcəyəm” deyir. Burada da “insanların çoxu səni bilmir” deyir. Amma Nur surəsi, 55-ci ayədə də açıq və aydın olaraq hz. İsa Məsih (ə.s)-la əlaqədar ayələrdə də açıq-aydın olaraq, dəqiq dünya hakimiyyətindən bəhs edir. Dünya hakimiyyəti ilə əlaqədar ayələri televiziyada dayanmadan yayaq, çünki belə bir hakimiyyət, izah yoxdu deyərək mövzunu dəyişməyə çalışırlar. O ayələri tez-tez yayınlayaraq əzbərlədək, inşaAllah, həmçinin şərh edərək, açıqlayaraq.