Cənab Adnan Oktarın 17 dekabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Səba surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Səba surəsi, 3-cü ayədə; “İnkar edənlər, dedilər ki: “Qiyamət saatı bizə gəlməz.”” Yəni qiyamət əlamətləri də meydana gəlməz. Hz. Mehdi (ə.s) da çıxmaz, hz. İsa Məsih (ə.s) da gəlməz, qiyamət də gəlməz. “De ki: “Xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun, o şübhəsiz sizə gələcəkdir. Göylərdə və yerdə zərrə ağırlığın tərəfindən heç bir şey Ondan uzaq (gizli) qalmaz. Bundan daha kiçik olanı da, daha böyük olanı da, istisnasız, mütləq açıq-aşkar bir kitabda (yazılı)dır.”” Yəni hamısının çıxışı qədərdə müəyyəndir; Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru nə vaxt olacaq, Hz. İsa Məsih (ə.s) nə vaxt enəcək, hamısı müəyyəndir.

images (2)