Səba surəsi 26 28-30 34-35

Səba surəsi 26, 28-30, 34-35-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillah, Səba surəsi 26, Şeytandan Allaha sığınıram. “De:”Rəbbimiz hamımızı bir yerə cəmləşdirib sonra da aramızda ədalətlə hökm verəcəkdir. O, ən ədalətli Hakimdir, Biləndir. “ Bu ayənin əbcədi 2010 tarixini verir. Eyni zamanda Mehdiyyətə baxan bir ayədir. Cənab Allaha burada xitab var, amma Mehdiyyətə də ikinci işari məna olaraq baxır. Baxın, “O, (həqiqi hökmünü verərək haqq ilə batilin arasını) açandır.” Cənab Allah demək ki, haqq ilə batilin arasını 2010-dan sonra daha da şiddətləndirəcək, darvinist, materialist düşüncəylə Mehdi (ə.s) camaatı arasında böyük bir uçurum olduğunu xalq görəcəkdir. Və hər şeyi haqqıyla Cənabı Allahın bildiyini görəcəklərdir. Əbcədi də 2010 tarixini verir.  Təbii ki, bu ayə hər dövrə baxır, amma Mehdiyyət dövrünə baxdığı da açıqca görülür.

 

28-ci ayə; “Biz səni bütün insanlara bir müjdə verən  və xəbərdar edən bir peyğəmbər kimi  göndərdik, ancaq insanların çoxu bilməzlər.” Mehdi (ə.s)-mı biləcəklərmi? İnsanların çoxu başlanğıcda bilməyəcəklərdir. “Onlar: “Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq?”- deyərlər.” Mehdiyyət nə vaxt hakim olacaq, İsa Məsih (ə.s) nə vaxt enəcək, İslam Birliyi nə vaxt hakim olacaqdır. “De : “Sizə vəd olunmuş bir gün vardır ki, siz onu nə bircə saat belə… ardı...