Səba surəsi 12-14

Səba surəsi, 12-14-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Səhər bir aylıq məsafəni qət edən, günortadan sonra yenə bir aylıq məsafəni qət edən küləyi də Süleymana ram etdik. Biz onun üçün mis qaynağını sel kimi axıtdıq. Rəbbinin izni ilə cinlərin bir qismi onun qabağında işləyirdi. Onlardan kim ki, Süleymana itaət etməyib əmrimizdən çıxırdısa, onu Cəhənnəm oduna düçar edirdik. “  “Süleymana”  Allah hz. Süleymandan  da bəhs edir. “Səhər bir aylıq məsafəni qət edən, günortadan sonra yenə bir aylıq məsafəni qət edən küləyi ” təbii bunda da xüsusi bir işarə var. Bu mis mədəninin çox geniş ölçüdə istifadə edilməsi, axır zamanda, bizim təxmin etmədiyimiz bir texnologiyaya da işarə edildiyi ola bilər.

Yəni, mis keçmiş tarixdə də, Zülqərneyn (ə.s) zamanında da istifadə edilmişdir, Hz. Süleyman (ə.s) zamanında da istifadə edilmişdir. Süleyman (ə.s) və Zülqərneyn (ə.s) hər ikisi də dünya hakimidir. Dünyaya hakim olublar, amma hər ikisinin də bir mis hadisəsi var, yəni, geniş şəkildə bir mis istifadə etmə hadisəsi vardır.  İndi ərimiş mislə, cinlərin bir əlaqəsi vardır.  Yəni, bunu görəcəyik, buna baxacağıq. Çünki, Zülqərneyn (ə.s)-da da eyni hadisə var, Zülqərneyn (ə.s). O da “gətirin misi” deyir, “üzərinə qətran töküm” deyir. Qətranın bir mənası da, misdir bilirsiniz. Burada da eyni… ardı...