Risalə-i Nur külliyyat

“BİLƏRƏKDƏN ZƏRƏRƏ RAZI OLANA ŞƏFQƏT EDİB LEHİNƏ BAXILMAZ”.

Həqiqətən mən hərçənd, Quranı-Hakimin qüvvətinə istinadən iddia edirəm ki:

“DƏLALƏT ZƏHƏRİNƏ SƏPMƏKLƏ TƏLƏZZÜZ ETMƏMƏK (LƏZZƏT ALMAMAQ) ŞƏRTİ İLƏ, ƏN İNADÇI (TƏRSLİK EDƏN) BİR DİNSİZİ, BİR NEÇƏ SAAT ƏRZİNDƏ RAZI SALMASAM DA, İLZAM ETMƏYƏ (ÜSTÜN GƏLMƏYƏ, MƏĞLUB ETMƏYƏ) HAZIRAM”. LAKİN SON DƏRƏCƏ ALÇAQLIĞA DÜŞMÜŞ BİR VİCDAN Kİ, BİLƏRƏK DİNİNİ DÜNYAYA SATAR, BİLƏRƏK HƏQİQƏTLƏRƏ GÖZ YUMAR, DOĞRUNU YALANA DƏYİŞDİRMƏK DƏRƏCƏDƏ MÜNAFİQLİYƏ GİRMİŞ İNSAN SURƏTİNDƏKİ İLANLARA HƏQİQƏTLƏRİ DEMƏK;

 HƏQİQƏTİN ÖZÜNƏ QARŞI BİR HÖRMƏTSİZLİKDİR… ÇÜNKİ BU İŞLƏRİ EDƏNLƏR NEÇƏ DƏFƏ HƏQİQƏTİ RİSALƏ-İ NURDAN EŞİDİBLƏR VƏ BİLƏ-BİLƏ HƏQİQƏTLƏRİ ATEİST (DİNSİZ, İNANCSIZ) DƏLALƏTLƏRİNƏ QARŞI ÇÜRÜTMƏK İSTƏYİRLƏR. BELƏLƏRİ İLAN KİMİ ZƏHƏRDƏN LƏZZƏT ALARLAR.  (Məktubat, səf. 346)

MÜNAFİQ ETİQADSIZDIR (İMANSIZDIR, İNANCSIZDIR), QƏLBSİZDİR VƏ VİCDANSIZDIR, PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN ƏLEYHİNƏDİR. (Emirdağ Lahikası səf. 78-79)

Bu zamanda əhli-İslamın ən mühüm təhlükəsi fənn və fəlsəfədən gələn bir dəlalətlə qəlblərin pozulması və imanın zədələnməsidir. Bunun tək çarəsi: Nurdur, nur göstərməkdir ki, qəlblər islah olsun, imanlar xilas olsun. ƏGƏR SİYASƏT TOPPUZU İLƏ HƏRƏKƏT EDİLSƏ, QƏLƏBƏ ÇALINSA (ÜSTÜN GƏLİNSƏ), O KAFİRLƏR MÜNAFİQ DƏRƏCƏSİNƏ DÜŞƏR. MÜNAFİQ KAFİRDƏN DAHA PİSDİR. DEMƏLİ, TOPPUZ BELƏ BİR ZAMANDA QƏLBİ İSLAH ETMƏZ. O VAXT KÜFR QƏLBƏ GİRƏR, GİZLƏNƏR; NİFAQA (MÜNAFİQLİYƏ, İKİÜZLÜLÜYƏ) İNQİLAB EDƏR (ÇEVRİLƏR). (Kastamonu Lahikası, səf. 104)

Gizli münafiqlərin izlədikləri… ardı...