rahatlıq

Adnan Oktarın 31 mart 2011 A9 Tv və Samsun Aks Tv-dəki canlı söhbətindən

Tövbə surəsi, 91; şeytandan Allaha sığınıram; “Allaha və elçisinə qarşı “içdən bağlı qalıb xeyirə çağıranlar” olduqları müddətcə,” Allaha və Peyğəmbərə içdən bağlı qalıb,” bağlı qalmaq deyil; içdən, candan bağlı qalıb, “xeyirə çağıranlar,” xeyir nədir? Gözəl olan hər şeydir; sülh, gözəllik, sağlamlıq, bağışlayıcılıq, dostluq. “…olduqları müddətcə gücsüz zəiflərə, xəstələrə və infaq etmək üçün bir şey tapa bilməyənlərə bir məsuliyyət yoxdur.” Gücsüzdürsə, məsul deyil, zəifdirsə, məsul deyil, xəstədirsə, məsul deyil, infaq etmək üçün bir şey tapa bilmirsə, məsul deyil. Günah yoxdur. “Yaxşılıq edənlərin əleyhində də bir yol yoxdur. Allah, bağışlayandır, əsirgəyəndir.” Yaxşılıq edənlərə hər yerdə rahatlıq var. Dünyada da rahatlıq var, ölərkən də rahatlıq var, dirildiklərində də rahatlıq var, məhşər yerində də rahatlıq var, qiyamət anını görərlərkən də rahatlıq var. Adam məsələn, düşünür nə edəcəyini, heç bir şey olmaz. “Ölərkən, ya vəsvəsə etsəm” deyir, möminə heç bir şey olmaz. Dirilişində də heç bir şey olmaz. Daima Allahın köməyi vardır. Allah insanlara güc çatdıra bilməyəcəyi bir şey yükləməyəcəyini söyləmişdir. Mən öz həyatımda bunu gördüm. Heç bir zaman güc çatdıra bilməyəcəyim bir şeylə qarşılaşmadım. Mütləq məqbul olur. Çox çətindir, çətin yerlərə girdim; məsələn dəlixanada da qaldım, həbsxanada da qaldım, amma heç bir yerdə mən güc çatdıra bilməyəcəyim bir şeylə qarşılaşmadım. Mütləq məqbul olur, mütləq insanın rahat keçə biləcəyi maneəələr olur, inşaAllah. Amma təvvəkkül şərtdir, inşaAllah.

 

Adnan Oktarın 7 may 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram; “Və səbir et. Həqiqətən Allah, yaxşılıq edənlərin əcrini itirməz. Sizdən əvvəlki nəsillərdən onlardan qurtardığımızdan çox azı xaricində yer üzündə pozğunluğun qarşısını alacaq fəzilət sahibi kəslər olmalı deyildimi? Zülm edənlər isə, içində olduqları rifahın arxasına düşdülər. Onlar, günahkarlar idi.” “Xalqı, islah edən kəslər varkən, Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak edəcək deyildi.”

“Xalqı islah edən kəslər ikən”, yəni hz. Mehdi (ə.s) varkən, hz. Mehdi (ə.s) fəaliyyət göstərərkən, Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak edəcək deyil. Eyni zamanda ayənin bir mənası da budur. Ona görə, Türkiyə həmişə rahatlıq içində olacaq. Nə bölünər, nə parçalanar, nə qırılar, nə yıxılar heç bir şey olmaz, inşaAllah. Türk İslam Birliyi, gurultu ilə gələcək. Biz bunları, şirin gözəl xatirə olaraq izah edirik. 2 il sonra yenə qarşınızdayıq, 5 il sonra yenə qarşınızdayıq. Amma hər dəfə heyrətlər içində qalacaqsınız. Bədiüzzaman doğru söyləyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) doğru söyləmişdir, ayələr doğrudur. Allah var, Peyğəmbər (s.ə.v) doğru söyləyir, din doğrudur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədisləri, izah etdiklərimin hamısı doğrudur. Hadisələr doğrudur, Bədiüzzamanın dedikləri doğrudur. Bədiüzzaman deyir; “gözümlə görmədiyimi izah etmədim” deyir. Doğru söyləyir, Bədiüzzaman bütün ömrü dürüst keçmiş bir adamdır. Hər dediyi doğrudur. Bədiüzzaman böyük nemətdir. Yəni, qiymətini bilməyən bəzi… ardı...

 

Təzyiqlərə görə, kimsə Allahın adını rahatlıqla zikr edə bilməyəcək

Şeyx Tusinin “El-Emali” kitabında: “Bütün dünya fəsadla dolacaq. Heç kim Allah deyə bilməyəcək. Sonra uca Allah məndən və mənim ailəmdən bir şəxsi (hz. Mehdi (ə.s)-ı) göndərəcək. Ondan əvvəlkilər dünyanı ədalətsizliklə doldurduğu kimi, o da (hz. Mehdi (ə.s) da) ədalətlə dolduracaq”.(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 120)

Şeyx Tusinin “El-Emali” kitabında: “Dünya elə təzyiq və ədalətsizliklə dolacaq ki, KİMSƏ ALLAHIN ADINI GİZLİ OLMADAN (AÇIQ-AŞKAR) DEYƏ BİLMƏYƏCƏK. Sonra Allah təzyiq və ədalətsizliklə dolu olan dünyanı, ərdəmli bir camaatı (hz. Mehdi (ə.s) camaatını) gətirəcək və dürüstlük, ədalətlə dolduracaq”. (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)


R0122

 

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə dünya üzərinə dinclik, rahatlıq və güvən hakim olacaq

Əbu Səid əl-Hudri,  Peyğəmbər (s.ə.v)-dən nəql etmişdir : Axır zamanda dövrün hakimləri tərəfindən xalqıma bənzəri heç görülməmiş dəhşətli zülmlərin tətbiqi elə şiddətli olacaq ki, dünya onlara dar gələcək, yer üzü ədalətsizlik və zülmlə dolub daşacaq, dindar xalqların heç bir sığınacağı qalmayacaq. Elə bu zamanda Uca Allah mənim nəslimdən birini çıxardacaq, əvvəldən ədalətsizlik və zülmlə dolduğu kimi, yer üzünü ədalət və bərabərlik ilə dolduracaq. Dünya sevinəcək, ilahi nemət yer üzünə enəcək və bir neçə il boyunca bu dövrdə yaşayanlar “ kaş ki, ölənlər də bu həyatda olub bu yaşananları görərdilər.” deyəcəklər.

[Yenabiül Məvəddə, səh. 448; Əl-Burhan fi Əlamət-i Axır Zaman, Bölüm 2; Muntakhabul ATHAR, səh. 149]

A0070