Təzyiqlərə görə, kimsə Allahın adını rahatlıqla zikr edə bilməyəcək

Şeyx Tusinin “El-Emali” kitabında: “Bütün dünya fəsadla dolacaq. Heç kim Allah deyə bilməyəcək. Sonra uca Allah məndən və mənim ailəmdən bir şəxsi (hz. Mehdi (ə.s)-ı) göndərəcək. Ondan əvvəlkilər dünyanı ədalətsizliklə doldurduğu kimi, o da (hz. Mehdi (ə.s) da) ədalətlə dolduracaq”.(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 120)

Şeyx Tusinin “El-Emali” kitabında: “Dünya elə təzyiq və ədalətsizliklə dolacaq ki, KİMSƏ ALLAHIN ADINI GİZLİ OLMADAN (AÇIQ-AŞKAR) DEYƏ BİLMƏYƏCƏK. Sonra Allah təzyiq və ədalətsizliklə dolu olan dünyanı, ərdəmli bir camaatı (hz. Mehdi (ə.s) camaatını) gətirəcək və dürüstlük, ədalətlə dolduracaq”. (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)


R0122