quş

Quş və donuz qripi Axırzaman əlamətlərindəndir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) 1400 il bundan əvvəl, Axırzamanda insanların arasında iki epidemik xəstəliyin yayılacağını bildirmişdir. Həmçinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu xəstəliklər haqqında verdiyi təfərrüatlı məlumatlar, bunları asanlıqla təsbit etməyimizə imkan verir. Adı keçən xəstəliklər Axırzaman əlamətlərinin daha çox yaşandığı son illərdə bir-birinin ardınca ortaya çıxan; hər ikisi də ölümcül və epidemik xəstəliklər olan quş və donuz qripləridir. (Doğrusunu Allah bilir). Bu mövzudakı bəzi hədislər aşağıdakı kimidir:

“Qiyamətdən əvvəl altı şey olar: …Sonra çox ölən olar. Sizin içinizdə qoyunların burunlarından axan və birdən öldürən xəstəlik kimi ölümcül iki xəstəlik yayılacaq”.
(Sahih–i Buhari, cizye (2/278 fethul bari))

 

 

“İnsanlarda şiddətli qorxu olmadıqca hz. Mehdi (ə.s) zühur etməz. Ondan əvvəl zəlzələlər, fitnələr, insanların başına gələn bəlalar və taun (vəba) xəstəliyi zühur edəcək … Məhz o vaxt (hz. Mehdi (ə.s.)) zühur edəcək. Ona yetişənə və onun köməkçilərindən olanlara müjdələr olsun. Ona (hz. Mehdi (ə.s)-a) müxalif olanlara və əmrinə qarşı çıxanlara təəssüflər olsun”.

(Fera idu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam el-Mehdi el-Muhtazar)

A/H1N1 donuz qripi ilə AH5N quş qripi virusları bu heyvanların tənəffüs yollarındakı hüceyrələrin alıcılarına yerləşir. Həm quşlar, həm də donuzların milyon ildir mövcud olan canlılar olmalarına baxmayaraq Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bildirdiyi kimi bu zamanda epidemik xəstəliklərə… ardı...

 
arkuuhakkndabilgiler
“Məgər onlar (Allah`a) tabe olub havada uçan quşları görmürlərmi? Onları (havada) saxlayan ancaq Allahdır. Həqiqətən, bunda iman gətirən insanlar üçün dəlillər vardır.” (Nəhl surəsi, 79)

Necə olur ki, bu kiçik quş şiddətli küləkdə belə hədəfinə asanlıqla çatır, havada durur və hətta qidalana bilir?

Bu, uca Allah`ın saysız möcüzələrinə, bənzərsiz yaradılış sənətinə bir nümunədir. Arıquşlarının çəkisi ən çox 20 qram olur. Bu qədər kiçik olmaqlarına baxmayaraq, havada asılı qalma xüsusiyyətlərinə görə dünyanın ən bacarıqlı canlılarından biri hesab olunurlar. Bu quşların özünəməxsus uçuş tərzi var. Digər quşlardan fərqli olaraq arıquşu qanadlarını aşağı-yuxarı deyil, “8” formasında hərəkət etdirir. Ümumiyyətlə, qanadların aşağı-yuxarı hərəkəti nəticəsində qaldırma qüvvəsi meydana gəlir. Havada asılı uçuş zamanı arıquşunun qanadlarının kənarında hava axını yaranır və əlavə qaldırma qüvvəsi ortaya çıxır. Lakin qısa müddət ərzində bu hava axını itir.

Arıquşları bu problemi mükəmməl bir sistem vasitəsilə aradan qaldırırlar.  Qanadlarının böyük bucaq altında aşağı hərəkəti zamanı hava axını yaranır. Yuxarı hərəkət etdirdikdə isə bir hava axını bitir, qanadın digər üzündə yeni hava axını meydana gəlir. Beləliklə, qanadların “8” formasında hərəkəti fasiləsiz hava axınını təmin edir. Şiddətli külək belə bu həssas tarazlığa təsir göstərə bilmir.

Arıquşları böyük enerji tələbatlarını necə ödəyirlər?

Arıquşunun enerji istehlakı özlüyündə möcüzədir. İnsanlar idmanla məşğul olarkən enerji… ardı...