qiyamət

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (DEKABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Dedilər ki: “Öldüyümüz, bir torpaq və bir sümük olduğumuz zaman, həqiqətən biz mi dirildiləcəkmişik?” 82-də küfr əhli deyir. “And olsun, bu təhdid, bizə və bizdən əvvəlki atalarımıza edilmişdi; bu, keçmişlərin uydurma nağıllarından başqa bir şey deyildir” deyirlər. “Bu təhdid, bizə və bizdən əvvəlki atalarımıza” yəni ” bu, onsuzda qədim dinlərdə də vardır ” deyirlər, yəni “ölüm, ölümdən sonra dirilmə; biz buna inanmırıq.” Deyirlər. “Bu, keçmişlərin uydurma nağıllarından başqa bir şey deyildir.” “Bunlar bir əfsanədir” deyirlər, “yəni belə qədim mifoloji məlumatlardır. Buna görə əfsanədir. Bunların bir həqiqəti yoxdur” küfr əhli, tüğyan deyir. “De ki: “Əgər bilirsinizsə (söyləyin:) Yer üzü və onun içində olanlar kimindir?” Yəni “yer üzü və içində olanlar kimindir?” “Allahındır” deyirlər. “Amma” deyir, “mən Allahı qəbul edirəm; dini qəbul etmirəm” deyir. Elə tiplər də vardır. İndi Quran ona diqqət çəkir. “Allahındır” deyəcəklər. De ki: “Yenə də öyüd alıb-düşünməyəcəksinizmi?” “De ki: “Yeddi göyün Rəbbi və böyük Ərşin Rəbbi kimdir?”

Yəni “göyü kim yaratdı? Ərşi kim yaratdı?” deyir. “Allahındır” deyir yenə, “Allah yaratdı” deyir. “De ki: “Yenə də çəkinməyəcəksinizmi?” deyir Allah. “De ki: “Əgər bilirsinizsə (söyləyin:) Hər şeyin mələkutu (mülk və rəhbərliyi) kimin əlindədir? Ki O, qoruyarkən Özü… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Onlar, Rəblərinə qarşı qeyb ilə (Onu görmədikləri halda) qorxu içindədirlər.” Allahın heybətinin təsiri altındadırlar. Allah qorxusu içindədirlər, “və onlar, qiyamət saatından içləri titrəməkdə olanlardır.” (Ənbiya surəsi, 49). Adam nə deyir; qiyamətdən bəhs etməyə ehtiyac yoxdur qardaşım deyir, insanın ölümü onsuz da qiyamətdir, burax deyir qiyaməti, Mehdi (ə.s)-ı, dəccalı, biz imanımızı qurtarmağa baxaq deyir. Bunların hamısı onsuz da iman həqiqətidir, yəni imanın rüknləri bunlardır. Sən qiyaməti rədd etsən, imanını itirmiş olarsan. Nə deyir bax, bir qorxu içində möminlər, “və onlar qiyamət saatından içləri titrəməkdə olanlardırlar.” Möminin qiyamət saatından içi titrəyir, deyilmi, Allahdan qorxur. Deməli, müsəlman üçün qiyamət əhəmiyyətlidir. Qiyamətin üzərində dayanır, qiyaməti gündəmdə tutur.

 

Adnan Oktarın 26 iyun 2011 A9 tv və tv Kayseridəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Nəcm surəsi 56-cı ayə, 1956-ya işarə edir, inşaAllah. “Bu əvvəlki xəbərçilərdən bir xəbərçidir.” Daha əvvəlki Mehdilərdən bir Mehdidir. Əbcədi neçədir? 2031. 1956-ya işarə edir. “Bu əvvəlki xəbərçilərdən bir xəbərçidir.” 2031-ə işarə edir. “O yaxınlaşmaqda olan yaxınlaşdı.” Qiyamət yaxınlaşdı. “Onu Allahın xaricində ortaya çıxaracaq başqa (heç bir güc yoxdur).” Qiyaməti Allah ortaya çıxaracaq deyir. “İndi siz, bu sözdən mi qarışıqlığa düşürsünüz?” Qiyamət yaxındır deyirik, adamlar təəccüblənirlər, inanmırlar, qəbul etmirlər. Yox, bir milyon il var daha deyir. Yetmiş milyon il var deyir. Görəcəksən yetmiş milyon ili sən. “(Lağla) Gülürsünüz və ağlamırsınız.” deyir Allah. Küfrə söyləyir bunu, dəlalət əhlinə. “Gülürsünüz, lağ edirsiniz və ağlamırsınız və şüursuzca baş qaldırırsınız.” Yəni ağılsızca, bəsirətsizcə, fərasətsizcə baş qaldırırsınız… “Dərhal, Allaha səcdə  edin və (yalnız Ona) qulluq edin.” deyir Allah, inşaAllah.

1

 

ADNAN OKTAR: Tur surəsi, 44, şeytandan Allaha sığınıram; “Əgər göydən bir parçanın düşdüyünü görsələr belə: “Üst-üstə yığılmış bir buluddur” deyərlər”. Baxın o daş da toxundu keçdi. O daş kimi indi yüz minlərlə, milyonlarla daş dünyanın üzərində gəzişir. Amma dünyayla toqquşmur, dəymirlər, gözləyirlər. Allahın əmrini gözləyirlər. Yoxsa o daş kimi daşlar zibil kimi səmadadırlar onsuz da; qaynayır. “Əgər göydən bir parçanın düşdüyünü görsələr belə: “Üst-üstə yığılmış bir buluddur” deyərlər”. “Çox da anlamayacaqlar” deyir Allah, “çox əlaqəsi yox kimi göstərəcəklər” deyir. “Elə isə, sən onları (ən dözülməz əzabla) sarsılacaqları günlərinə”, yəni qiyamətə, “qovuşana qədər tərk et”. 45-ci ayə, nə anlayırsan?

ALTUĞ BERKER: 1545 demişdiniz, hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Baxın, “Elə isə sən onları (ən dözülməz əzabla) sarsılacaqları”, meteoritin dəyməsi hadisəsinə diqqət çəkir Allah, “sarsılacaqları günlərinə qovuşana qədər tərk et. O gün hiylələləri özlərinə hər hansı bir fayda verməyəcək”. Nə elm, nə texnologiya, nə raketləri. “Nə də kömək görəcəklər” deyir Allah. “Heç bir şəkildə xilas ola bilməyəcəklər” deyir Allah. “Şübhəsiz, zülm edənlərə bundan əvvəl də bir əzab vardır; ancaq onların çoxu bilmirlər”. Qiyamətə çox yaxın, dünyada çox böyük bir bəla olacaq. Meteorit yağışı kimi bir hadisə, Allahu aləm. Ona Quran diqqət çəkir. “Şüphəsiz, zülm edənlərə bundan əvvəl də bir əzab vardır; ancaq onların… ardı...

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hədisində qiyamətin böyük əlamətlərindən biri olaraq günəşin qərbdən çıxacağını xəbər vermişdir.

 

“Günəş qərbdən çıxacaq, insanlar toplu şəkildə iman edəcək, ancaq daha əvvəl iman etməmiş olanların imanları özlərinə bir fayda təmin etməyəcək.”  (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118)

 

 

13-cü əsrin böyük mücəddidi Səid Nursi Həzrətləri isə bu möcüzəvi hadisənin necə reallaşa biləcəyini “Şüalar” kitabında bu şəkildə izah etmişdir:

 

Günəşin məğribdən çıxması və yerdən dabbətül-ərzin zühurudur. Amma günəşin məğribdən (qərbdən) tuulu (doğması) isə, açıq bir şəkildə (isbata ehtiyac duyulmayacaq dərəcədə) bir qiyamət əlamətidir. Və bədahəti (aşkarlığı) üçün, ağlın iradəsi ilə bağlı olan tövbə qapısını bağlayan bir hadisə-i səmaviyə (Allahın yaratdığı hadisə) olduğundan, təfsiri və mənası zahirdir (şərhi və mənası açıqdır), şərhə ehtiyacı yoxdur. Yalnız bu qədər var ki: Allahu aləm, o tuluun (doğuşun) səbəbi zahirisi (aydın səbəbi):

Kürə-i ərz (dünya) başının ağlı hökmündə olan Quran onun başından çıxmasıyla zəmin divanə (ağlı başında olmayan) olub, izn-i İlahi (Allahın icazəsi) ilə başını başqa səyyarəyə (planetə) dəyməsiylə hərəkətindən geri dönüb, qərbdən şərqə olan səyahətini iradə-i Rəbbani (İlahi iradə) ilə şərqdən qərbə təbdil etməklə (dəyişərək) günəş qərbdən tulua (doğulmağa) başlayar. Bəli, ərzi şəms (günəş) ilə, fərşi Ərş (yer və göy) ilə qüvvətli bağlayan hablullahil-metin (Allahın mənəvi… ardı...