qarşılaşacaq

Hz. Mehdi camaatı qınayanın qınamasından qorxmayacaqlar

 

Sizdən sonra onlarla mübarizə etmək üçün müsəlmanların ən xeyirliləri (hz. Mehdi (ə.s.) camaatı) çıxar ki, ONLAR ALLAH YOLUNDA HEÇ BİR QINAYANIN QINAMASINDAN, dedİ-qodusundan QORXMAYAN İSLAM ƏHALİSİDİR..

(Sünen-i İbni Mace, 10/259)

Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər kim dinindən dönsə, Allah onun əvəzinə Özünün sevdiyi və Onu sevən, möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir camaat gətirər. Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər. Allah hər şeyi Əhatə edəndir, Biləndir.  (Maidə Surəsi, 54)

… Əbu Basardan:

İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam belə buyurdu:

“Qaim… Kimsədən tövbə etməsini istəməyəcək, ALLAH YOLUNDA etdiklərindən ötəri, QINAYANLARIN QINAMASINA MƏHƏL QOYMAYACAQ.” (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh.271)

 

 

Hz. Mehdinin peyğəmbərlərlə bənzərlikləri – Həbs edilməsi və saxlanması

 

Əbu Basar deyər ki: İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim:” Bu QEYBƏTİN (Mehdinin) sahibində dörd peyğəmbərin sünnəti vardır:… Dedim ki: “Hz. Yusifin sünnəti nədir?” Buyurdu ki: “Zindan və qeyb.”…

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 190)

 

İmam Zeynul Abidin əleyhissalam belə buyurmuşdur: “Bizim qaimimiz (Mehdi) ilə… ardı...