qarışqa

Qarışqalar

İctimai baxımdan ən yaxşı inkişaf etmiş həşərat qruplarından biri olan qarışqalar son dərəcə “yaxşı təşkilatlanmış” bir nizam içində, 11 koloniyalar deyilən dəstələr halında yaşayarlar. Dəstə halında yaşadıqları üçün koloniyanın müəyyən bir nizam daxilində hərəkət etməsi qarışıqlıq yaranmaması baxımından çox əhəmiyyətlidir.

Kollektiv iş, hərbi strategiya, inkişaf etmiş bir ünsiyyət şəbəkəsi, nümunəvi və şüurlu bir iyerarxiya, intizam, qüsursuz bir şəhər planlaması …

Bir az əvvəl oxuduğunuz cümlə torpağın üzərində yalnız giriş qismini gördüyümüz qarışqa yuvalarındakı həyatın qısa bir xülasəsidir. İnsanların belə hər zaman kifayət qədər bacarıqlı ola bilmədiyi bu sahələrdə qarışqalar son dərəcə bacarıqlıdırlar. Torpağın altındakı yuvalarında qarışqalar bir tərəfdən qida tədarük edərkən, bir tərəfdən balalarını izləyər, bir tərəfdən koloniyalarını qoruyar və bir tərəfdən də döyüşərlər. “Dərzilik” edib, “əkinçilik” lə məşğul olan, “heyvan yetişdirən” qarışqa koloniyaları belə vardır. Aralarında çox güclü bir ünsiyyət şəbəkəsi olan bu canlıların həyatı ictimai təşkilatlanma və işlərində ixtisaslaşma baxımından araşdırıldıqda heç bir canlı ilə müqayisə edilə bilməyəcək bir üstünlüyə sahib olduqları aydın olar.

Qarışqa dəstələrində hər bir fərd öz üzərinə düşən vəzifəni tam olaraq yerinə yetirir. Hər bir fərd üçün əhəmiyyətli olan öz istəkləri deyil, koloniyanın davamlılığıdır.

Allah Quranda canlılardakı ibrətamiz xüsusiyyətlərə diqqət çəkərək bunlar üzərində düşünməyimizi istəyir. Allahın aşağıdakı ayədə diqqət çəkdiyi və üzərində… ardı...