Qalu Bəla

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri, Allahın özlərindən əhd aldığı möminlərdən olacaqdır

Əli ibn Əbu Həmzə deyər ki: İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalam belə buyurdu: “Qaim əleyhissalam (hz. Mehdi (ə.s)) qiyam etdiyində xalqın əksəriyyəti onu inkar edəcək. Çünki, o rəşid bir gənc olaraq zühur edəcək. Onu (hz. Mehdi (ə.s)-ı), yalnız zərr aləmində Allahın əhd aldığı möminlər qəbul edəcəkdir”. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 247)


R0319

 
İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalam, Əli ibn Əbu Həmzənin belə dediyini buyurdu:   “Qaim əleyhissalam (hz. Mehdi (ə.s)) qiyam etdikdə xalqın çoxu onu inkar edəcək. Çünki o, rəşid bir gənc olaraq zühur edəcək. Onu (hz. Mehdi (ə.s)-ı) YALNIZ ZƏRR ALƏMİNDƏ ALLAHIN ƏHD ALDIĞI MÖMİNLƏR QƏBUL EDƏCƏK.”

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 247)

risalei-nur