İmam Əbu Abdullah Cəfəri Sadiq əleyhissalam, Əli ibn Əbu Həmzənin belə dediyini buyurdu:   “Qaim əleyhissalam (hz. Mehdi (ə.s)) qiyam etdikdə xalqın çoxu onu inkar edəcək. Çünki o, rəşid bir gənc olaraq zühur edəcək. Onu (hz. Mehdi (ə.s)-ı) YALNIZ ZƏRR ALƏMİNDƏ ALLAHIN ƏHD ALDIĞI MÖMİNLƏR QƏBUL EDƏCƏK.”

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 247)

risalei-nur