qadın

Hörmətli Adnan Oktarın 6 noyabr 2013 tarixli söhbətindən Quranda qadın və kişinin eyni mühitdə ola biləcəyini bildirən ayələr ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Qadın kişi bir yerdə olması onsuz da Quranda var. Bunu Qurandan izah edim.

Qəsəs surəsi, 23-cü ayə şeytandan Allaha sığınaram. Məsələn, hz. Musa (ə.s), “Mədyən suyuna çatdığı zaman”deyir, “Su götürməkdə olan bir insan birliyi tapdı. Onlardan geridə də (heyvanları su başına aparmaqdan çəkinən) iki qadın tapdı.” Bax, Musa (ə.s) ilə qarşılaşırlar. “Dedi ki: “Bu vəziyyətiniz nə?” Nədir bu vəziyyət” deyir. “Çobanlar sürülərini sulamadıqca, biz sürülərimizi sulaya bilmərik. “Çünki adamlar qoçuluq edir, qadınlara qarşı, kobud davranırlar. Suyun ağzını da daşla bağlayırmış, böyük qayayla, qadınların da gücü çatmır qaldırmağa, iki-üç çoban birləşirlər, qayanı qoyurlar suyun ağzına özləri istifadə etdikdən sonra, quyu, qadınlar da aça bilmirlər.

“Atamız, yaşı irəliləmiş bir qocadır.” dedilər.” “Dərhal onların sürülərini suladı, sonra yenə kölgəyə çəkilərək dedi ki: “Rəbbim, doğrusu mənə endirdiyin hər xeyirə möhtacam.” (Qəsəs surəsi, 24) “Çox keçmədən, o iki (qadın)dan biri, (utana-utana) gedərək ona gəldi.” Bax, tək başına hz. Musa (ə.s), peyğəmbər qızı gələn də. Yanına gəlir, tək gəlir. Bəs görüşülmürdü? Bax, görüşür. Güvənir çünki. Özünə də güvənir, ona da güvənir.

 “Atam, bizim üçün sürüləri sulamağına qarşılıq sənə mükafat vermək üzrə səni… ardı...

 

Əli İbn İbrahim İbn Haşim, atası Məhəmməd İbn Əbu Umeyr və İshak İbn Ammardan, Əbu Abdullahın (Cəfər Sadiq (ə.s)) belə buyurduğunu rəvayət edir:QADINLARI SEVMƏK PEYĞƏMBƏRLƏRİN ƏXLAQINDANDIR.” (Kuleyni, Kafi, 5-ci cild, səh. 320, 1-ci hədis)       

68245_didem_urer_sikintilari_nasil_cozebiliriz

 

Məhəmməd ibn Yəhya əl-Attar, Abdullah İbn Məhəmməd, Əli İbn Hakim, Aban İbn Osman və Ömər İbn Yeziddən, Əbu Abdullahın (Cəfər Sadiq ə.s) belə buyurduğunu rəvayət etdi: QADINLARA QARŞI SEVGİSİ ÇOXALMAYAN BİR KİMSƏNİN İMANININ ARTACAĞINI DÜŞÜNMÜRƏM.” (Kuleyni, Kafi, 5-ci cild, səh. 320, 2-ci hədis.)

 

Məhəmməd İbn Umeyr, Bəkkar İbn Kərdəm ilə başqa birindən nəql etdiyinə əsasən Əbu Abdullahın (Cəfər Sadiq ə.s) belə dediyini rəvayət etdi: HZ. PEYĞƏMBƏR (SALLALLAHU ƏLEYHİ VƏSSƏLƏM) BUYURDU: “MƏNİM GÖZ NURUM NAMAZDA, HƏZZ QAYNAĞIM İSƏ QADINLARDA QƏRAR QILINDI.”(Kuleyni, Kafi, 5-ci cild, səh. 321, 7-ci hədis.)