prof.dr.Hüseyn Xatəmi

Prof. Dr. Hüseyn Xatəmi: Hz. Mehdi İstanbuldan çıxacaq

Prof. Dr. Hüseyn Xatəmi, Iğdırda təşkil olunan mehdiyyət haqqında olan yığıncaqda, İslam aləmini, peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in səhih (doğru) hədislərinə və Quran ayələrinin işarə olunan mənalarına əsasən hz. Mehdi (ə.s)-ın 5 il ərzində İstanbuldan açıq şəkildə ortaya çıxacağını müjdələmişdi.

Hörmətli Xatəmi çıxışlarında bunları dedi:

“Bu gün İslam ölkələri güclü deyil. Hz. Mehdi gələcək və İSLAMI QARŞILAŞDIĞI ZÜLMLƏRDƏN QURTARACAQ…  İSTANBULDA ORTAYA çıxacaq. Peyğəmbərimiz bunu bildiyindən hz. Eyyubu, İstanbula Mehdiyə bələdçilik etsin deyə göndərmişdir. HZ. MEHDİ 5 İL SONRA GƏLƏCƏK. Əlamətləri artıq çıxmışdır. Allah bu gəlişi görməyi mənə nəsib edər inşaAllah. Ümidinizi kəsməyin, Allah dünyanı sevgi üzərinə yaratmışdır.”

 

Göründüyü kimi hörmətli Xatəmi;

* Dəccaliyyətin İslam dünyası üzərindəki təzyiqinin və əsarətinin hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə sona çatacağını,

* Hz. Mehdi (ə.s)-ın İstanbulda fəaliyyət göstərəcəyini,

* Allahın izni ilə 2015–ci illərdə mehdiyyətin çox güclü və ictimai olaraq ortaya çıxacağını,

* Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişiylə əlaqədar xəbər verdiyi yüzlərlə əlamətin bu əsrdə ortaya çıxdığını və bunun hz. Mehdi (ə.s)-ın bu əsrdə gəlişinin açıq isbatı olduğunu,

* Hz. Mehdi (ə.s)-ın sevgi və sülhsevər insan olacağını, yer üzünə sevgini hakim edəcəyini demişdir.

Hörmətli Xatəmi ifadə etdiyi bu məlumatların hamısı Muhbiri-Sadiq (yəni, sözünə etibar olunan, həmişə… ardı...