Osman

Məşhur Osmanın 3000 illik izahı ilə əlaqədar olan səhvi

Məşhur Osman İmam Rəbbani Həzrətlərinin “Məktubatı-Rəbbani” əsərində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı ilə əlaqədar olaraq verdiyi dəqiq vaxtı açıq-aşkar rədd edib. İddiasına görə hz. Mehdi (ə.s)-ın peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən sonrakı 3 min ildə deyil, imam Rəbbanidən 1000 il sonra, yəni 3000 il ərzində zühur edəcəyini ifadə etmişdir. Halbuki, bu iddiası həm peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu mövzu ilə əlaqədar olan hədis-i şəriflərinə həm də bu istiqamətdə böyük İslam alimlərinin açıq izahlarına uyğun gəlmir.

 

Məsələn, Məktubatın heç bir yerində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun Rəbbani həzrətlərindən sonrakı 1000 ildə olacağına dair bir izah yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq məşhur Osman əsası olmayan belə bir iddia ilə ortaya çıxmışdır və: “Rəbbani Həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ı və hz. İsa (ə.s)-ın peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in vəfatından sonra deyil, özündən (İmam Rəbbani Həzrətlərindən) 1000 il sonra gələcəyini deyir” kimi çox yanlış bir şərh vermişdir. Buna görə də həm hz. Mehdi (ə.s)-ın, həm də hz. İsa (ə.s)-ın bu əsrdə gələcəklərini rədd edərək peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərinə zidd gəlir. Digər tərəfdən də İslam əxlaqının dünya hakimiyyətini və Türk-İslam Birliyinin qurulmasını 600 il sonra olacağını və bütün müsəlmanların əmin-amanlığa və hüzura qovuşacaqları Qızıl Dövrün yaşanacağı dövrün əsrlər sonra olacağını iddia edir.

 

Halbuki, İmam Rəbbani… ardı...