ortaya çıxarmaq

Adnan Oktarın Kocaeli Tv və Aba Tv-dəki canli müsahibəsi (2 oktyabr 2010)

Adnan Oktar: Məhəmməd surəsi 29; Yoxsa qəlblərində xəstəlik olanlar elə hesab edirdilər ki, Allah onların kin-küdurətini üzə çıxarmayacaq?” Təbii ki, münafiqlərə də baxır ayə. Çünki münafiqin qəlbində onsuz da xəstəlik var. Amma bir də qəlbində xəstəlik olub da əməlində göstərməyənlər var. Bunlar müsəlman olma ehtimalı olan şəxslərdir. Bax, Yoxsa qəlblərində xəstəlik olanlar elə hesab edirdilər ki, Allah onların kin-küdurətini üzə çıxarmayacaq?” Məhəmməd surəsi 29-da, yəni onlar mütləq bir gün bir sıxışıb, çətində qalıb mütləq kinlərini ortaya çıxaracaqları bir vəziyyət olar.

Məsələn, müsəlmanlara bir hücum olarsa, münafiqlər dərhal qaçar. Yəni münafiq sıxıntıya dözə bilməz. Ona görə rahatlıq vaxtı münafiq xarakterli kəslərin, yəni ürəyində xəstəlik olanların yaxşı davranması çox əhəmiyyətli deyil. Çətinlik anında təhlükəli ola bilər. Ona görə ürəyində xəstəlik olanı, ürəyindəki xəstəlik davam edərkən müalicə etmək çox əhəmiyyətlidir. Yəni necə olsa bir şey olmaz demək, doğru deyil. Çünki sıxıntı anında əgər xəstədirsə, büruzə verər. O artıq təhlükəli bir məxluqa çevrilər. Ona görə müalicəsi mümkünkən; nə olacaq bundan bir şey çıxmaz deməyib müalicə etmək lazımdır. Çünki, başqa cür çox təhlükəli olarlar. Bax, Allah Bəqərə surəsi, 204-də münafiqlər üçün deyir ki: Onun bu dünya həyatında danışdığı sözlər səni… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) yəhudilərə Tövratla, xristianlara da İncillə hökm edəcək

Cabir ibn Yezid əl-Cofi, İmam Məhəmməd Baqirdən rəvayət edir:“…Hz. Mehdi (ə.s)-ın hz. Mehdi (ə.s) deyə adlandırılmasının səbəbi budur ki, gizli bir işə doğru istiqamətləndiriləcək, Tövrat və digər səmavi kitabları Antakyada bir mağaradan çıxardacaq və YƏHUDİLƏR ARASINDA TÖVRATLA, XRİSTİANLAR ARASINDA İNCİLLƏ HÖKM EDƏCƏK.” (əl-Mehdiyy-il Mev’ud, 1-ci cild, səh. 254-255)

 

“Ona hz. Mehdi (ə.s) deyilməsinin səbəbi – Şamda olan dağlardan birinə yönəlməsidir. Oradan (HƏQİQİ) TÖVRAT KİTABLARINI ÇIXARACAQ, YƏHUDİLƏRƏ QARŞI DƏLİL GƏTİRƏCƏK.”  (Suyuti, əl-Havi li’l Feteva, II. 81)


R0340

Harun ibn Maruf; Zamra ibn Rabiyədən, Abdullah ibn Şevzəbdən rəvayət edir: “Şübhəsiz ki, hz. Mehdi (ə.s), “Mehdi (ə.s.)” deyə adlandırılmışdır. Çünki O, Şam dağlarından bir dağa doğru hidayət olunar (istiqamətləndirilər), “TÖVRAT” KİTABLARINI (DƏRİLƏRİNİ) ORADAN ÇIXARDAR VƏ ONLARA ƏSASLANARAQ YƏHUDİLƏRLƏ MÜZAKİRƏ EDƏR VƏ (NƏTİCƏDƏ) BİR DƏSTƏ YƏHUDİ ONUN ƏLİYLƏ MÜSƏLMAN OLAR.

http://www.ahirzaman.net/mehdi_ahirzaman07.html#81

 Ona “Mehdi (ə.s)” deyilməsinin səbəbi budur; o, yəhudilərin həcc etdiyi Şam dağlarından bir dağın içindəki TÖVRATA DAİR KİTABLARI ÇIXARAR VƏ YƏHUDİLƏRDƏN BİR CAMAAT ONUN ƏLİYLƏ MÜSƏLMAN OLAR.   (Celaleddin SuyutininTasnifinden Hadisler, AhirZaman Mehdisinin Alametleri, Müellif Ali bin Hüsammeddin elMuttaki, Kahraman Neşriyat Kitabevi, səh. 77)

 

R0370Peyğəmbərimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v) Axırzamanda gələcək hz. Mehdi (ə.s)-ın Tövratı açıqlayacağını bildirir. Allahın izniylə… ardı...