Nur surəsi 46 50-52 37 40

Hörmətli Adnan Oktarın 27 oktyabr 2013 tarixli söhbətindən Nur surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: “And olsun Biz, açıqlayıcı ayələr endirdik.” (Nur surəsi, 46)  “Allah, dilədiyini doğru yola yönəldib-çatdırar.” Yəni hidayət verər Hadi adıyla təcəlli edər. Əbcədi neçə bilirsinizmi? Tam 1980. Bax deyir ki, “Allah, dilədiyini” seçdiyini “doğru yola yönəldib-çatdırar.” Hadi adıyla təcəlli edər. Bir dənə əbcədi var 1980. İman fərahlıq verər, Allaha təslimiyyət fərahlıq verər. “Ürəklər ancaq Allahın zikriylə fərahlıq tapar” deyir Allah. Ayədə söyləyir “insanlıq, bütün dünya, bütün kainat ziyan içindədir” deyir Allah, “hamısına acı verəcəyəm hamısına” “ancaq haqqı və səbri tövsiyə edənlər müstəsna” deyir “və səbir edənlər” deyir bax. “Və tevasav bil haqqı və tevasav bis səbr.” Yəni “səbri və haqqı tövsiyə edənlər müstəsna” deyir. “Hamısına əzab verərəm” bütün dünya əzab çəkir bu an.

Amma haqqı tövsiyə edən, doğrunu izah edən, İslamı təbliğ edən, səbir edənlər onlar fərahlıq içində. “O an rahatlaşdıraram” deyir. Müsəlman da kəssə təbliği yenə canını yandırar Allah. İslamı izah etməkdən imtina etsə, Allahı zikr etməkdən imtina etsə, “məni bir iztirab əhatə etdi” deyir, sarar. Vəzifəni etmirsən də onun üçün. Necə Allahı unudarsan? Sən Allahı unutsan, Allah da səni unudar. Allahı unutmayacaq və Allaha həmişə hüsnü zənn həmişə hüsnü zənn, sevirsə elə olacaq.… ardı...