Nur surəsi 35

Adnan Oktarın 25 dekabr 2010 Kahramanmaraş Aksu Tv və Qaziantep Olay Tv-dəki söhbətindən

Şeytandan Allaha sığınıram “Allah göylərin və yerin nurudur.” 1959 tarixini verir, Bədiüzzamanın vaxtı, Risalə-i Nurun sərbəst buraxıldığı dövrdür. Baxın “Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nuru içində çıraq olan bir şam kimidir; çıraq bir qəndilin içərisindədir ki; sanki parlaq bir ulduzdur.” Bu, 2037 tarixini verir. Baxın, “çıraq elə bir şüşə içərisindədir, sanki parlaq bir ulduzdur ki;” “inci kimi bir ulduz” Mehdi (ə.s)-a işarə edir, 2037. “Şərqə də, qərbə də aid olmayan müqəddəs bir zeytun ağacından yandırılar; (bu elə bir ağacdır ki) haradasa atəş ona toxunmasa belə, yağı işıq verər.” Burada da açıq-açıq elektrikdən bəhs edir ayədə. Baxın, “şərqə də, qərbə də aid olmayan müqəddəs bir zeytun ağacından yandırılar.” Heç bir yerə aid olmayan bir ağacdır. Elektrik şəbəkəsi necədir? Kökdən bütün şəhərə yayılır ağac budaqları kimi, “haradasa atəş ona toxunmasa da” atəş toxunmadan yanan nədir? Elektrikdir. Atəş, naqilli elektrikdə elektrik var, amma istilik yoxdur. Bir elektrik lampası yandığında kibritlə yandırmırıq, düyməni basanda yanır. Ayə nə deyir? “Haradasa atəş ona toxunmasa da, yağı işıq verər.” Basanda yanır. “(Bu,) Nur üstündə nurdur. Allah, kimi diləsə onu Öz nuruna yönəldər.” “Allah kimi diləsə onu öz nuruna yönəldib çatdırar.”… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 15 fevral 2013-cü ildəki söhbətindən Nur surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Nur surəsi 35-ci ayə-“Allah, göylərin və yerin nurudur.” 1959-cu ili verir. Bədiüzzaman; “Yeni bir nuru-Quranmı zühur edəcək?” deyir. “Yeni bir hərəkətmi?” deyir 1956-ci il üçün. “Tam dəqiqləşdirə bilmirəm” deyir. “Yeni bir nuru Quranmı?” Yəni bir Mehdi hərəkətimi başlayır? Mehdiyyətin başlanğıcımı? “Amma münafıqanə sistemin sükut mərtəbəsinə işarə edir” deyir. Yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru, dəccaliyyətin bitməsinə işarə edir 1959″ deyir. “Lakin yeni bir nuru-Quranın zühur etdiyinə işarə edir” deyir. Yəni, hz. Mehdi (ə.s)-a, 1956-cı il üçün. 1959-cu ili verir buradakı ayədə. Allah göylərin və yerin nurudur. Onun möminlərin qəlbində olan nuru, içində çıraq olan bir taxçaya bənzəyir; o çıraq şüşənin içindədir, şüşə isə, sanki inci kimi bir ulduzdur,”  2037 əbcəd tarixi.

“(Bu,) Nur üstünə nurdur. Allah, kimi diləsə onu öz nuruna yönəldər.” Bir dənə tarix çıxır; 1980. Bu qədər möcüzə bir araya gələndə necə açıqlana bilər bu? Neçə Nur surəsi var? Bir Nur surəsi var. Neçədir bu ayələr? Bu izahat bir dənə var. Neçə əbcədi var? Bir əbcədi var. “(Bu,) Nur üstünə nurdur. Allah, kimi diləsə onu öz nuruna yönəldər.” 1980, açıq-aydın mehdiyyətə baxır.

images (6)

 

Nur surəsi 35-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Nur surəsini açmışam, şeytandan Allaha sığınıram “Allah göylərin və yerin nurudur.” 1959 tarixini verir, Bədiüzzamanın vaxtı, Risaleyi-Nurun sərbəst buraxıldığı dövr. Baxın, “Allah göylərin və yerin nurudur.Onun möminlərin qəlbində olan nuru içində çıraq olan bir taxçaya bənzəyir: o çıraq şüşənin içindədir, şüşə isə sanki inci kimi bir ulduzdur.” 2037 tarixini verir bu. Baxın, “çıraq bir şüşə içindədir, şüşə isə sanki inci kimi bir ulduzdur” parlaq bir ulduz Mehdi (ə.s.)-a baxır, 2037. “O çıraq təkcə şərqə və ya təkcə qərbə aid edilməyən, daim günəş şüaları altında qalan mübarək zeytun ağacından yandırılır.” Burada da açıq-aşkar elektrikdən bəhs edir ayədə.

Baxın,  “O çıraq təkcə şərqə və ya təkcə qərbə aid edilməyən, daim günəş şüaları altında qalan mübarək zeytun ağacından yandırılır ” Heç bir yerə aid olmayan bir ağacdır. Elektrik şəbəkəsi necədir? Kökdən bütün şəhərə yayılır ağac budaqları kimi. Baxın,  “haradasa atəş ona toxunmasa da” atəş toxunmadan yanan nədir? Elektrikdir. Atəş, naqilli cərəyanda  elektrik var amma istilik yoxdur. Bir elektrik lampası yananda kibritlə yandırmırıq, düyməni basdın yanır. Ayə nə deyir? “Haradasa atəş ona toxunmasa da yağı işıq verər.” Basdınmı yanır.  “Bu nur üstünə nurdur. Allah istədiyini öz nuruna yönəldər.”  1980 tarixini verir. Mehdi (ə.s.)-ın vəzifəyə başladığı tarixi verir. “Allah istədiyini öz nuruna yönəldər.” 1980, Risaleyi-Nura da baxır bu ayə eyni zamanda, Bədiüzzamanın zamanına da baxır. hakimiyyət dövrünə də baxır, Mehdi (ə.s.)-ın vəzifəyə başladığı tarixə də baxır. Nur surəsinin 35-ci ayəsi çox əhəmiyyətli bir ayədir.

images (5)