Hörmətli Adnan Oktarın 15 fevral 2013-cü ildəki söhbətindən Nur surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Nur surəsi 35-ci ayə-“Allah, göylərin və yerin nurudur.” 1959-cu ili verir. Bədiüzzaman; “Yeni bir nuru-Quranmı zühur edəcək?” deyir. “Yeni bir hərəkətmi?” deyir 1956-ci il üçün. “Tam dəqiqləşdirə bilmirəm” deyir. “Yeni bir nuru Quranmı?” Yəni bir Mehdi hərəkətimi başlayır? Mehdiyyətin başlanğıcımı? “Amma münafıqanə sistemin sükut mərtəbəsinə işarə edir” deyir. Yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru, dəccaliyyətin bitməsinə işarə edir 1959″ deyir. “Lakin yeni bir nuru-Quranın zühur etdiyinə işarə edir” deyir. Yəni, hz. Mehdi (ə.s)-a, 1956-cı il üçün. 1959-cu ili verir buradakı ayədə. Allah göylərin və yerin nurudur. Onun möminlərin qəlbində olan nuru, içində çıraq olan bir taxçaya bənzəyir; o çıraq şüşənin içindədir, şüşə isə, sanki inci kimi bir ulduzdur,”  2037 əbcəd tarixi.

“(Bu,) Nur üstünə nurdur. Allah, kimi diləsə onu öz nuruna yönəldər.” Bir dənə tarix çıxır; 1980. Bu qədər möcüzə bir araya gələndə necə açıqlana bilər bu? Neçə Nur surəsi var? Bir Nur surəsi var. Neçədir bu ayələr? Bu izahat bir dənə var. Neçə əbcədi var? Bir əbcədi var. “(Bu,) Nur üstünə nurdur. Allah, kimi diləsə onu öz nuruna yönəldər.” 1980, açıq-aydın mehdiyyətə baxır.

images (6)