nümunə

 vesileolduklari13

12 RƏQƏMİYLƏ ƏLAQƏDAR MÖCÜZƏ

Quranda Maidə surəsinin 12-ci ayəsində, on iki etibarlı mühafizəçidən bəhs edilir.

Allah İsrail oğulları ilə əhd bağlamışdı. Biz onlardan on iki başçı təyin etdik. Allah dedi: “Mən sizinləyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, Mənim elçilərimə inanıb onlara yardım etsəniz və kasıblara könüllü yardım etməklə Allaha gözəl bir borc versəniz, əlbəttə, Mən təqsirlərinizdən keçər və sizi ağacları altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edərəm. Sizlərdən kimsə bundan sonra kafir olsa, bilsin ki, artıq o, doğru yoldan azmışdır.” (Maidə surəsi, 12)

 

13 RƏQƏMİYLƏ ƏLAQƏDAR MÖCÜZƏ

Maidə surəsinin 13-cü ayəsində verdikləri sözləri yerinə yetirməyən xəyanətkarlardan bəhs edilir. Hz. İsa (ə.s)-a xəyanət etdiyinə inanılan adam da 13-cü həvvaridir.

İsrail oğulları verdikləri əhdi pozduqlarına görə Biz onları lənətlədik və qəlblərini sərtləşdirdik. Onlar Kitabda olan kəlmələrin yerlərini dəyişdirirlər. Onlar özlərinə öyrədilmiş şeylərin bir hissəsini unutdular. İçərilərindən az bir qismi istisna olmaqla, sən onlardan daim xəyanət görəcəksən. Onları əfv et və təqsirlərindən keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir. (Maidə surəsi, 13-cü)

 

7 RƏQƏMİYLƏ ƏLAQƏDAR MÖCÜZƏ

Haqqə surəsinin 7-ci ayəsində, 7 gecədən bəhs edilir. Bu da Quranın möcüzəvi xüsusiyyətlərindən biridir.

Allah onu yeddi gecə, səkkiz gün fasilə vermədən onların üstündə əsdirdi. Sən orada olsaydın, o tayfanı xurma ağacının yıxılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdin (Haqqə surəsi, 7)

 

İqtisadi böhranın dünyada yaratdığı böyük təsirlərdən bəzi nümunələr

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindən biri də Axırzamanda çox böyük bir iqtisadi böhranın baş verməsidir. Hədisdə insanların “az qazanc, bazarın durğun olması, işlərin kasad getməsi” kimi iqtisadi çətinliklərdən şikayətlənəcəkləri bir böhran dövrünə giriləcəyi xəbər verilir.

 

HƏR KƏSİN AZ QAZANCDAN ŞİKAYƏTLƏNMƏSİ… PULLARINA GÖRƏ VARLILARA HÖRMƏT EDİLMƏSİ.. (Qiyamət Əlamətləri, səh. 146) 

 BAZARIN DURĞUN OLMASI, QAZANCLARIN AZALMASI… (Qiyamət Əlamətləri, səh. 148)

 İŞLƏRİN KASAD GETMƏSİ. HƏR KƏS “SATA BİLMİRƏM, ALA BİLMİRƏM, QAZANA BİLMİRƏM!” DEYƏRƏK, ŞİKAYƏTLƏNƏCƏK. (Qiyamət Əlamətləri, səh. 152)

 

Hal-hazırda bütün dünyada, Amerika, Çin, Almaniya kimi böyük iqtisadiyyatların ağır zərbə aldığı dünya tərəfindən məşhur nəhəng şirkətlərinin, banklarının və sənayelərinin böhran səbəbindən çökdüyü böyük bir iqtisadi böhran yaşanır. Dünya Bankının rəhbəri Robert Zellik dünyada yaşanan bu iqtisadi böhran üçün;

 

“DÜNYADA TAYI- BƏRABƏRİ GÖRÜLMƏMİŞ BİR İQTİSADİ BÖHRANLA QARŞI-QARŞIYA OLDUĞUNA, yoxsul insanları daha çox çətinlik çəkə biləcəyinə dair məşhur bir razılaşma var və bir insani fəlakətin qarşısını almaq üçün  vaxtında  müdaxiləni davam etməliyik”1

___________________________

1 http://www.netgazete.com/News/588843/ dunya_bankasi_ekonomik_kriz_bircok_yoksul_ ulke_icin_kalkinma_felaketine_donusebilir_.aspx

 

 

şəklində bir şərh edərək indiki vaxtda yaşanan bu iqtisadi böhranın dəqiq ölçüsünü açıqlamışdır. Bu ifadədən də aydın olduğu kimi Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlamətlərindən biri olan iqtisadi… ardı...

 

spiderman
Bu günlərdə hər yaşda insanın maraqla izlədiyi yeni bir film daha viziondadır: “Hörümçək adam-2”.

Amerika Birləşmiş Ştat-larında 2 il bundan əvvəl yayınlanmağa başladıqda bütün zamanların ən yüksək “ilk 3 gün” hasilatı rekordunu vuran filmin ikincisi də yeni rekordlara imza atmağa namizəd görünür. Film Şimali Amerikada əldə etdiyi kassa hasilatıyla ‘ilk gün’ rekordunu vurdu və viziona girdiyi ilk gün, kassalara 40.5 milyon dollarlıq hasilat buraxdı.

Filmin mövzusu qısaca belədir:

Mülayim xasiyyətli Peter Parker (Tobey Maguire) bir tərəfdən güclərinin ona təmin etdiyi üstünlükləri insanların faydalanması üçün istifadə edib bir tərəfdən buna görə qarşılaşdığı çətinliklərlə mübarizə apararaq, bir tərəfdən də Hörümçək adam ilə tələbə şəxsiyyəti arasındakı tarazlığı qorumaq məcburiyyətindədir. Peter bu dəfə güclü, çox qollu pis ürəkli Dr. Octopus (Ahtapot) yəni qısaca “Doc Yan” (Alfred Molina) ilə qarşı-qarşıyadır. Peterin bu səkkiz qollu dəli adamı dayandırmaq üçün bütün super qəhrəman gücünü toplaması lazımdır.

Budur, Hörümçək adam-2 filmi bu həyəcanlı hekayəni mükəmməl vizual effektlərlə birləşdirərək tamaşaçılara vizual ziyafət verir.

“Spider-Man / Hörümçək-adam” klassikləşmiş Marvel Comic cizgi roman obrazına söykənir. Marvelin meneceri Stan Lee ilə şirkətin xarakter dizayneri Steve Ditkonun qurduqları obraz, Hörümçək adam ilk olaraq 1962-ci ildə çox da müvəffəqiyyətli olmayan cizgi roman “Amazing Fantasy”nin (inanılmaz Fantaziya) son buraxlışında göründü. Obraz elə sürətli bir şəkildə… ardı...

 

Oxşarı hazırlana bilməyən möcüzəvi maye: Qan

Qanda reallaşan hadisələri araşdıran elm adamları qarşılaşdıqları qüsursuz nizamı təqlid edə bilmək üçün işlərini hələ də davam
kaninresmietdirirlər. Ancaq bu günə qədər konkret bir irəliləyiş qeydə alınmayıb. Hətta tədqiqatçılar bu fövqəladə mayeni təqlid etməyə çalışmaqdan imtina etmişlər, qan ilə əlaqədar araşdırmaların istiqamətini dəyişdirmişlər. Oksigen daşıya bilən ehtiyat mayeni hazırlamaq üçün işlər həyata keçirirlər.

Ancaq elm adamları qan ilə əlaqədar işlər görərkən müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Qanı damardan çəkdikləri anda qan laxtalanır. Qan hüceyrələrinin mikroskop altında və bədəndə eyni şəkildə hərəkət edib etmədikləri bilinmir. Bundan başqa qan nə plastik şlanqda, nə də şüşə qabda tam mənasıyla canlı qalmadığı üçün içindəki hüceyrələr ayrı-ayrı götürülüb araşdırılır. Bütün bunlar nəzərə alındıqda elm, canlı “qanı” deyil, laboratoriyadakı qanı analiz edərək tanıyır. (R. von Bredow, Geo, Noyabr 1997)

Laboratoriyalarda oxşarı hazırlana bilməyən bu fövqəladə maddə insan ilk ortaya çıxdığından bəri bədəndə hazırlanır. Bu gün sahib olduğumuz yüksək texnologiya ilə təqlid belə edilə bilməyən bir maddənin müəyyən zaman ərzində öz-özünə təsadüflərin təsiriylə meydana gəldiyini iddia etmək ağıldan tamamilə uzaqlaşmaq deməkdir. Bir çox canlı növünə həyat verən bu maddə Allahın yaratmasının açıq dəlillərindən biridir.

 

Bədəndəki təkrar istifadə sistemi sayəsində təmin edilən qazanc

İnsan bədənindəki təkrar istifadə sistemi də qüsursuz bir quruluşa malikdir.… ardı...