Nisa surəsi 19

….Xoşlamadığınız şeydə Allah sizə çoxlu xeyir nəsib etmiş olsun. (Nisa surəsi, 19)

Allah bu ayədə, ilk baxışda mənfi kimi görünən hadisələrdə belə bir xeyir olduğunu xəbər verir. Güclü bir imana sahib, Allahın gücünü lazımi kimi təqdir edə bilən və Ona yaxın olan möminlər, Allahın özləri üçün yaratdığı hər hadisədə təvəkküllü davranar və hər şeydə mütləq xeyir olduğuna inanarlar. Allaha tam təslim olan və Allahın onlar üçün yaratdığı qədərə razı olan möminlər bu əhəmiyyətli sirri bildikləri üçün, qarşılaşdıqları hadisələrdə xeyir və gözəllik axtararlar. Çətinlik dərəcəsi və ya çatışmazlıq kimi görünən heç bir hadisəyə kədərlənməzlər.

 

Allah, hər kəs üçün ayrı-ayrı yaratdığı qədərdə insanlara çox əhəmiyyətli xatırlatmalar edər. Bunları ağıl və hikmət gözüylə dəyərləndirən insanlar üçün ortada çatışmazlıqlar, unutqanlıqlar, tərsliklər deyil, Allah Qatından bir dərs, xəbərdarlıq vardır. Bu xəbərdarlıqları fərq etmək və səhv etməkdən çəkinmək Allahın izni ilə insanı sonsuz qurtuluşa aparar.

 

Ayrıca yaşanan bu mənfi hadisələr, insana acizliyini və möhtaclığını xatırladan, Allaha olan yaxınlığını artıran səbəblərdir. Buna görə bu mənfiliklərə, insana Allahı xatırladan xeyirlər olaraq baxmaq lazımdır. Bu əslində insan üçün çox böyük bir nemət və şükür vəsiləsi, axirəti üçün də çox əhəmiyyətli bir xeyir və gözəllik deməkdir.

 

İnsanın gündəlik həyatının hər anında reallaşan hadisələrdə xeyir və gözəllik axtarması… ardı...

 

Nisa surəsi, 19-cu ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Baxın, hər hansı bir ayə açdım, Nisa surəsi çıxdı. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla varis çıxmaq sizə halal deyildir!”. Allah qadınlara güc tətbiq etməyin, təzyiq etməyin deyir. Baxın, qadın haqlarını qoruyan bir hökmdür.“Onlarla gözəl rəftar edin. Əgər onlara nifrət etsəniz (dözün), ola bilsin ki, sizdə nifrət doğuran hər hansı bir şeydə Allah (sizin üçün) çoxlu xeyir nəzərdə tutmuş olsun.”

images (5)