Naziat surəsi 18 35

Hörmətli Adnan Oktarın 22 oktyabr 2013-ci il tarixli söhbətindən Naziat surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Naziat surəsinin 18-ci ayəsində Allah belə buyurur: “(Firona) De: “Günahlardan təmizlənmək istəyirsən?” Yəni, ilk dediyi şey təmizlikdir, maddi və mənəvi cəhətdən təmizlənməlidir. “Səni Rəbbinə doğru yönəldimmi ki,” necə ki, musəvilər “biz yalnız müəyyən bir qövmə, İsrail oğullarına təbliğ edirik” deyirlər. Elə bir qayda-qanun yoxdur. Ayədə də belə deyilir: “Səni Rəbbinə doğru yönəldimmi ki,…” Bu insan da İsrail oğullarından deyil, Kopt qövmündəndir, amma hz. Musa (ə.s) onu islama, müsəlmanlığa dəvət edir. Yəni yəhudilikdə hər kəsə təbliğ edilə bilər. Əlbəttə ki, indi islam, müsəlmanlıq haqq din olduğuna görə, müsəlmanlıq hakimiyyətdədir.

O dövrdə isə, haqq din yəhudilik idi, lakin, yəhudilik də həqiqi bir islam dinidir. Yəhudilik təhrifə uğrasa da, bir Musəvi Məhəmməd-i olduğu təqdirdə əsl musəvi olmuş olur. Onda Tövrata da tabe ola bilər. Onsuz da müsəlmanlar Tövratın haqq olan qisminə tabe olmalıdırlar. Yəni bir müsəlman Tövratın və İncilin haqq olan qisimlərini rədd edə bilməz və Qurana uyğun gələn hissələrinə tabe olar. İlk istənilən şey Allah qorxusudur. Ayədə də Allah:  “Səni Rəbbinə doğru yönəldimmi ki, Ondan qorxub çəkinəsən?”-deyir. Yəni, “əvvəlcə, Rəbbinə tərəf yönəldim, sonra isə səni Allaha yaxınlaşdırım deyir, ona olan… ardı...