Nəsr surəsi 1-3

Hörmətli Adnan Oktarın 14 may 2013-cü il tarixli söhbətindən Nəsr surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Nəsr surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla: “Və Allahın köməyi və fəth gəldiyi zaman…” Fəth necə gəlir? Allahın köməyi ilə gəlir.İnsanların bir-birləriylə məşğul olmasıyla bir şey olmaz. Allahın köməyi olmalıdır. Əlbəttə ki, hər şeyi Allah edir. “İnsanların Allahın dininə dalğa-dalğa girdiklərini gördükdə…”-deyilir ayədə.İnsanlar Allahın dininə dalğa-dalğa girəcəklər. “Dərhal Rəbbini həmd ilə təsbih et”–deyir Allah.Əlhəmdülillah.Bu ayənin əbcədi 2016-cı ili verir. “İnsanların Allahın dininə dalğa-dalğa girdiklərini gördükdə, dərhal Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et.” Buayənin əbcədi2016-cı il tarixini verir. Deməli, insanlar 2016-cı ildə Allahın dininə dalğa-dalğa girəcəklər. Təkrar vurğulayıram, heç kim unutmasın, bir yerə, bir dəftərə, bir yerə yazsınlar, ayəni də deyirəm, Nəsr surəsinin 1-3-cü ayələri: “Allahın köməyi və fəth gəldiyi zaman, insanların…” Allah insanların deyir, bu nə deməkdir? Xristianlar, yəhudilər, dinsizlər, ateistlər, masonlar, hamısı “Allahın dininə dalğa-dalğa girdiklərini gördükdə” –yəni böyük dalğalar şəklində- “dərhal Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et.” Yəni,dərhal, gözləmədən, əlhəmdülillah (de), “həmd-səna ilə təqdis et”. Əbcədi 2016-cı il tarixini verir. Bir yerə yazsın qardaşlarımız, 2016-cı ildə nələr olacaq bir görsünlər. “Ondan bağışlanma dilə. Çünki o tövbələri çox qəbul edəndir.” Allah günahlarımızı bağışlasın, bizləri əfv etsin. MaşaAllah, bu ayə, İstanbulun fəth tarixini də verir. Fateh Sultan Mehmet tərəfindən fəth edildiyi tarixi də verir. Həm də, 2016-cı il tarixi verir.

images (6)

 

ALLAHIN KÖMƏYİ VƏ QƏLƏBƏ GƏLDİYİ ZAMAN, İNSANLARIN DƏSTƏ-DƏSTƏ ALLAHIN DİNİNƏ GİRDİKLƏRİNİ GÖRDÜKDƏ HƏMD İLƏ RƏBBİNİ TƏRİFLƏ VƏ ONDAN BAĞIŞLANMAĞINI DİLƏ. HƏQİQƏTƏN, O, TÖVBƏLƏRİ QƏBUL EDƏNDİR! (NƏSR SURƏSİ, 1-3)

“Allahın köməyi və qələbə gəldiyi zaman …”

Allah ayənin bu hissəsində din əxlaqının hakim olması, müsəlmanların yaşadığı çətinliklərin, əziyyətlərin sona çatması, dünyanın hüzura və barışa qovuşması üçün kömək və zəfər göndərəcəyini müjdələyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in risaləti ilə birlikdə Allaha iman edən insanlar bütpərəst və hər cür digər dinsiz ideologiyaların cəmiyyətdəki hakimiyyətindən xilas olmuşlar. İslam dini bütün Ərəbistan yarımadasında və sonra isə  həm şərqdə, həm də qərbdə yayılmışdır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) axırzamanda Allahın Ərəbistan yarımadasında vəsiləsiylə din əxlaqını bütün dünyada hakim edəcəyini hədislərində bildirmişdir. Bu istiqamətiylə ayə hz. Mehdi (ə.s)-a da işarə edir. Çünki hədislərdə hz. Mehdi (ə.s)-ın dünyanın dörd bir yerini fikirlə fəth edəcəyini, bütün dünyada dinsiz axınları təsirsiz hala gətirib din əxlaqının hakim olmasına, Allaha iman edən gözəl əxlaqlı bir cəmiyyət meydana gəlməsinə vəsilə olacağı xəbər verilir.

“Hz. Mehdi mənim övladlarımdandır … Yeraltındakı xəzinələri çıxaracaq və şirk diyarlarını fəth edəcək.”

(Beklenen Mehdi’nin Alametleri, Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), sf. 26)

 

Mən əsfarla vuruşmadıqca dünya getməz,… ardı...