Nəml surəsi 18-20

ADNAN OKTAR-IN QAZİANTEP OLAY TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(1 MART 2011; 22:00)

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Nəml surəsi, 18. Bax, hz. Süleyman (ə.s)-ın heyvan sevgisi ilə qəlbi nə qədər doludur, deyir ki: “Nəhayət qarışqa vadisinə gəldiklərində, bir dişi qarışqa dedi ki: “Ey qarışqa birliyi, öz yuvalarınıza girin, Süleyman və orduları, bilmədən sizi qırıb-keçməsin.” Qarışqalar hz. Süleyman (ə.s)-ın sözünü dinləyir, qarışqalarla əlaqə quran bir gücə sahibdir, yəni qarışqaların da insanların dilindən anladığını Allah göstərir. Bu, xüsusi bir elmdir, bunun təbii ki, hz. Mehdi (ə.s)-a işarə edən tərəfi də var. Amma hz. Mehdi (ə.s)-ın ta böcəklərə çatana qədər sevgi göstərəcəyi görülür burada. Heyvan sevgisinin nə qədər təfərrüatlı olduğu aydın olur. “(Süleyman) Bu sözə görə təbəssüm edib güldü.” Bax, bu da bir sevgi əlamətidir, qarışqaya qarşı şəfqətin bir əlamətidir, ona olan sevgi ona sevinc verir. “Və dedi ki: “Rəbbim, mənə, ana və atama verdiyin nemətə şükür etməyimi,” bax, “ana və atama verdiyin nemətə şükür etməyimi.”

Ana və atasını sevməsi, nemətə şükür etməsi, buna diqqət çəkmişdir Allah. “Məmnun olacağın saleh bir əməl etməyi ilham et.” Yəni etdiyim hər cür gözəl fəaliyyəti, hər şeyi sənə borcluyam, sən mənə etdirirsən, Ya Rəbbim deyir, Sən yaradırsan, mən etmirəm, deyir. Hər cür müsbət rəftarı Sən edirsən, Ya Rəbbim… ardı...