Nəhl surəsi 61-68

Nəhl surəsi, 61-68

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. 61-ci ayədə Allah deyir ki; “əgər Allah, insanları zülmlərinə görə sorğuya çəkəcək olsaydı, dünyanın üstündə (yer üzündə) canlılardan heç bir şey buraxmazdı.” Yəni; “insanlar o qədər çox səhv edirlər, o qədər çox günaha girirlər ki” deyir Allah, “əgər belə bir vəziyyətdə cəza verilməsi gərəksəydi, dünyanı yerlə bir edərdim” deyir Allah. “Ancaq onları adı qoyulmuş bir müddətə qədər təxirə salır. Onların əcəlləri gəlincə nə bir saat təxirə salına bilərlər, nə də önə alına bilərlər.” Yəni; “qədərdə nəysə o olar” deyir Allah.

Onlar özlərinin xoşlamadıqları şeyləri Allaha aid edirlər. Dilləri də yalandan ən gözəl aqibətin onların olacağını söyləyir.” Yəni; “öz xurafatçı, öz nalayiq düşüncələrinin ən gözəl olduğunu düşünürlər” deyir. “Heç şübhəsiz, atəş onlar üçündür və heç şübhəsiz onlar, (cəhənnəmdə) öndə gedənlərdir.” Yəni cəhənnəmdə əzab çəkəcəklərini ifadə edir Allah. “And olsun Allaha, səndən əvvəlki ümmətlərə də (elçilər) göndərdik.” Hər dövrdə Mehdilər var. Yəni boş olan heç bir dövr yoxdur. “Lakin, şeytan onlara  etdiklərini gözəl göstərmişdir; bu gün də onların vəlisi odur və onlar üçün acı bir əzab vardır.” Yəni,məsələn, darvinizmi və materializmi onlara gözəl göstərir. Anormal bir şey olduğunda gözəl göstərir. Qumarı, zülmü,əziyyətləri gözəl göstərir.

“Bu gün də onların vəlisi odur”… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 11 mart 2011-ci il tarixli reportajından Nəhl surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Təala 61-ci ayədə: “Əgər Allah insanları hər etdikləri zülmə görə sorğu-suala tutsaydı, yer üzündə heç bir canlını sağ qoymazdı” deyir. Yəni Allah: “İnsanlar o qədər çox səhv edirlər, o qədər çox günah işləyirlər ki, əgər belə bir vəziyyətdə cəza verilməsi lazım gəlsəydi, dünyanı məhv edərdim” deyir. “Lakin Allah onlara müəyyən vaxta qədər möhlət verir. Onların əcəlinin çatdığı an bircə saat belə nə yubanar, nə də tezləşə bilər”. Yəni Allah: “Taledə nə varsa, o da olar” deyir.

“Onlar özlərinin xoşlamadıqları şeyləri Allaha aid edirlər. Dilləri də yalandan ən gözəl şeyin onların olacağını söyləyir”. Deməli, “öz xurafatçı, nalayiq düşüncələrinin ən gözəl olduğunu düşünərlər” deyir. “Şübhəsiz ki, od onlar üçün hazırlanmışdır və onlar (cəhənnəmdə) öndədirlər”. Yəni Allah cəhənnəmdə əzab çəkəcəklərini ifadə edir. “And olsun Allaha, səndən əvvəlki ümmətlərə də (elçilər) göndərmişdik”. Hər dövrdə mehdilər var. Yəni, boş olan heç bir dövr yoxdur. “Lakin şeytan onlara əməllərini gözəl göstərmişdir, bu gün də onların dostudur və onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır”. Məsələn, darvinizmi və materializmi onlara gözəl göstərir. Anormal bir şey olduğunda gözəl göstərir. Qumarı, zülmü, əzabları gözəl göstərir.

“Bu gün də onların dostudur”,… ardı...