Mürsəlat surəsi 1-19

Hörmətli Adnan Oktarın 3 avqust 2013-cü ildəki söhbətindən Mürsəlat surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Mürsəlat surəsi, şeytandan Allaha sığınaram, Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla: “Bir-birinin arxasınca göndərilənlərə and olsun” (Mürsəlat surəsi, 1) Onlar Kimdir? Peyğəmbərlər. Kimdilər? Hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa Məsih (ə.s)-dır. Bir-birlərinin ardınca gəlirlər.

“And olsun şiddətlə (kökündən qoparıb sovuraraq) əsənlərə.” (Mürsəlat surəsi, 2) Hz. Mehdi (ə.s) nə edəcək? Dəccaliyyəti kökündən qoparıb sovurub atacaq, inşaAllah.

“And olsun yaydıqca yayanlara .” (Mürsəlat surəsi, 3) Hz. Mehdi (ə.s) İslamı bütün dünyaya var gücüylə yayacaq. Yaydıqca yayacaq. Allah ona bu imkanı verəcək. Budur televiziya, internet, hər cür imkan.

“And olsun ayıranlara.” (Mürsəlat surəsi, 4) Allah darvinizmin, materializmin, imanın fərqini yaxşıca, hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsiylə göstərir və ayrıseçkilik çox güclü olur. Allah ayırdıqca ayırır. Yəni küfrlə İslamı, nurla qaranlığı bir-birindən yaxşıca ayırır Allah.

“And olsun vəhyi çatdıranlara (Mürsəlat surəsi, 5) Yəni, öyüd-nəsihət çatdıranlara. Hz. Mehdi (ə.s) nə edəcək? Zikri çatdıracaq. Öyüd çatdıracaq. Hər yerdə təbliğ edəcək. Gecə-gündüz Allahı zikr edəcək.

Üzr diləmək və ya qorxutmaq üçün (xəbərdar etmək üçün).” (Mürsəlat surəsi, 6) Hz. Mehdi (ə.s) da gecə-gündüz insanları xəbərdar edəcək.… ardı...