Mumtəhənə surəsi 2

Mümtəhənə surəsi, 2-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Mumtəhənə surəsi, 2-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. Əgər onlar sizi ələ keçirsələr, sizə düşmən kəsilər,”sizinlə əlaqəyə girərlərsə, hər hansı bir şəkildə sizə çatmaq imkanları olsa, televiziyadan ola bilər, qəzetdən ola bilər, radiodan ola bilər, üz-üzə ola bilər, nə şəkildə olursa, “sizə düşmən kəsilərlər.” Xüsusiyyətidir, müsəlmanı gördümü, münafiq müsəlmana qarşı kinlidir. Küfr ilə dolanar, yəni pis adamlarla. Onsuz da onlar pisliyin içində yaşayarlar. ” əlləri və dilləri ilə sizə pislik edər”. Əllərini deyərkən, bəzəndə cinayətə və yaxud yaralamağa qədər hadisəni uzada bilərlər, Quranın izahatı budur. Yaxud da təxribat edərlər, məsələn əşyaya hücum edə bilər, müsəlmanlara aid bir şeyə hücum edə bilər, yəni münafiqin xüsusiyyətidir. Onun üçün birinci dərəcədən şübhəli olaraq, müsəlmana bir hadisə olduğunda dərhal münafiqlərə diqqət çəkilməsi lazım, çünki küfr hər zaman etməz belə bir şey, münafiq edər.

Hər hadisədə deyəcəksən ki, filan münafiq, ən azğın münafiq kim, bunlar etmişdir, deyəcəksən. Həqiqətən də pərdəni qaldırdığında altından münafiq çıxar. Müsəlmanların qarşısındakı ən böyük düşmən münafiqlərdir, küfr deyil, küfr ikinci dərəcədədir. Çünki küfr mərddir, açıqca deyər, mən kafirəm deyər adam, Allah qorusun. Açıqca deyir, yəni dürüst, münafiq gizləyər. ” və sizin kafir olmanızı istəyərlər.” Məsələn internetdə müsəlmanların əleyhinə bir yazı yazar… ardı...

 

Mumtəhənə surəsi, 2-ci ayənin təfsiri

Mumtəhənə surəsi, 2; “Əgər sizi ələ keçirsələr” yəni sizin gücsüz bir mövqedə olduğunuzu görsələr; sizin iqtidarınız, gücünüz, imkanınız əlinizdən gedərsə, bir fürsət əllərinə keçsə; münafiqlərin həmişə siyasəti budur, uyğun bir fürsət güdərlər. O zaman “sizə düşmən kəsilərlər”. Davamlı güclü olduqda bir şey edə bilmirlər. Amma zəif mövqeyə düşdüyünü düşünsə, “sizə düşmən kəsilərlər, əllərini,” əvvəl əliylə, “həqiqətən hücum etmək istəyərlər” -deyir Allah, “əlləriylə”. Əliylə edə bilmirsə, “dilləriylə” -deyir Allah. “Və dilləri ilə sizə pislik edərlər” Pislik etmək üçün. Nə edir indiki əxlaqsızlar? Məsələn, internetdən edir yaxud televiziyadan müsəlmanlara hücum etməyə qalxır yaxud radiodan hücum etməyə qalxır. Və yaxud kitablarıyla hücum etməyə çalışır. Lazımınca bir sevgisizliyi, fitnəni, qarışıqlığı ortaya qoymaq istəyirlər. Lakin mühüm bir mövzuya Allah diqqət çəkir; “və sizin kafir olmanızı istəyərlər”. “Özləri kimi inkar etmənizi istəyərlər” -deyir. Onu necə edir? Müsəlmanları laqeydliyə təşviq edərək. Məsələn baxırsan, birbaşa bunu edə bilmirsə, necə edir? “Sən də mənim kimi ol” -deyir, “sən də mənim kimi laqeyd ol, sən də mənim kimi dünyaya bağlan, sən də mənim kimi mənfəətlərinin arxasına düş, sən də mənim kimi maraqsız ol, sən də mənim kimi itaətsiz ol” kimi müsəlmanları inkara və gücsüzlüyə doğru təşviq edirlər.

images (5)