Müminun surəsi 82-90

Müminun surəsi, 82-90-cı ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: ” Onlar dedilər: “Məgər biz ölüb torpaq və sür-sümük olduqdan sonra dirildiləcəyik?” 82-ci ayədə küfr əhli deyirlər.

 

“Bu dirilmə həm bizə, həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdu. Bu, keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyil.”deyirlər. “Bu dirilmə həm bizə, həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdu. “ yəni “həmişə qədim dinlərdə bu vardır onsuz da” deyirlər, yəni “ölüm, ölümdən sonra dirilmə, biz buna inanmırıq.” ” Bu, keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyil.” “Bunlar bir mifologiyadır “deyirlər,” yəni belə köhnə mifoloji məlumatlardır. Bu səbəbdən əfsanədir. Bir həqiqəti yoxdur bunların ” əhli küfr deyir, tüğyan.

 

“De: “Əgər bilirsinizsə, deyin görüm yer və onun üstündə olanlar kimindir? Yəni “yer üzü və içində olanlar kimindir?” ” Onlar: “Allahındır!”– deyəcəklər.“Amma” deyir, “mən Allahı qəbul edirəm, dini qəbul etmirəm” deyir. Elə tiplər vardır. İndi Quran ona diqqət çəkir.

 

“” Allahındır! “-deyəcəklər. ” De: “Bəs düşünüb ibrət almayacaqsınız? “

 

” De: “Yeddi göyün Rəbbi və əzəmətli Ərşin Rəbbi kimdir?” ” Yəni “göyü kim yaratdı? Ərşi kim yaratmışdır?” deyir.

 

” Onlar: “Allahdır!”– deyəcəklər. De:“Bəs qorxmursunuz?” “ deyir Allah.

 

“De: “Əgər bilirsinizsə, deyin görüm hər şeyin hökmü əlində olan, himayə edən, Özünün isə… ardı...