Müminun surəsi, 82-90-cı ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: ” Onlar dedilər: “Məgər biz ölüb torpaq və sür-sümük olduqdan sonra dirildiləcəyik?” 82-ci ayədə küfr əhli deyirlər.

 

“Bu dirilmə həm bizə, həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdu. Bu, keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyil.”deyirlər. “Bu dirilmə həm bizə, həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdu. “ yəni “həmişə qədim dinlərdə bu vardır onsuz da” deyirlər, yəni “ölüm, ölümdən sonra dirilmə, biz buna inanmırıq.” ” Bu, keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyil.” “Bunlar bir mifologiyadır “deyirlər,” yəni belə köhnə mifoloji məlumatlardır. Bu səbəbdən əfsanədir. Bir həqiqəti yoxdur bunların ” əhli küfr deyir, tüğyan.

 

“De: “Əgər bilirsinizsə, deyin görüm yer və onun üstündə olanlar kimindir? Yəni “yer üzü və içində olanlar kimindir?” ” Onlar: “Allahındır!”– deyəcəklər.“Amma” deyir, “mən Allahı qəbul edirəm, dini qəbul etmirəm” deyir. Elə tiplər vardır. İndi Quran ona diqqət çəkir.

 

“” Allahındır! “-deyəcəklər. ” De: “Bəs düşünüb ibrət almayacaqsınız? “

 

” De: “Yeddi göyün Rəbbi və əzəmətli Ərşin Rəbbi kimdir?” ” Yəni “göyü kim yaratdı? Ərşi kim yaratmışdır?” deyir.

 

” Onlar: “Allahdır!”– deyəcəklər. De:“Bəs qorxmursunuz?” “ deyir Allah.

 

“De: “Əgər bilirsinizsə, deyin görüm hər şeyin hökmü əlində olan, himayə edən, Özünün isə himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir?“” Allah, hər kəsi qoruyub müdafiə edir amma Özü qorunmur. Müstağni olduğu üçün, Allah yenilməz qüvvət sahibi olduğu üçün.

 

“” Onlar: “Allahdır!” – deyəcəklər. De: “Bəs necə olur ki,” baxın, diqqət yetirin Allah, “aldanırsınız?” deyir. Dəccaliyyətə diqqət çəkir. Dəccal caduyla bunu əldə edir. Çünki bax, adam Allahın varlığına hər kəs əmin, inanırlar. “Allah var amma din yox” deyir. Allah varsa, var olduğuna görə, hər şey bir səbəblə yaradılmış. Qələm, qələmlik edir. Stəkan, stəkanlıq edir. Stol,stol üçün lazımlı. Ayaqqabı, ayaqqabı lazımdır. Pencək, deyilmi? Ehtiyac olduğu üçün. Kitabların məqsədi var. Hərflərin məqsədi var. Hər şeyin bir məqsədi var. Necə yaradılışın məqsədi olmur elə olanda? Necə dünyanın bir məqsədi olmur, deyilmi? Yəni çünki məqsədsiz heç bir şey yoxdur. Hamısını sayır adam da. Bir milyard dənə saydırsan, adam sənə sayar. Bunun bu məqsədi var, hamısını söyləyər. Yaxşı, dünyanın necə məqsədi olmur?

Bax, Allah deyir ki: “elə isə necə olur da aldanırsınız?” deyir, “niyə bu sehrin təsirindəyəm?” Bax bu an insanlar Axır zamanda dəccaliyyətin etdiyi sehrin təsirindədirlər. “Sehr və maqnetizm və ispritizmanın növündən” deyir, “möhtəşəm möcüzələr sehrbaz olan dəccal isə” deyir “daha irəli gedib, cəbbaranə Suriya hökumətinə bir cür ağalıq qəbul edərək” yəni “özünü ilah olaraq göstərərək ilahlığını elan edir” deyir. Yəni “” Allah mənim ‘deyər “deyir, haşa. “Xeyr, Biz onlara haqqı gətirdik. Onlar isə yalançıdırlar!”

Çünki Darvinizm, materializm və mürtəcelik, xurafatçılıq ancaq yalançılıqla fəaliyyətdədir. Diqqət yetirsəniz, xurafatçı və mürtəcedir, xurafatçılar həmişə yalan söyləyirlər. Münafiqlər həmişə yalan söyləyir, küfr həmişə yalan söyləyir. Başqa cür gedə bilməzlər. Baxın, küfr yalan söyləyir. Darvinist və materialistlər: isbat edirik yalan söylədiklərini, deyil mi? Münafiqlər: onsuz da bütün üslubları yalan üstünə qurulmuşdur. Xurafatçılar, müşriklər, onlar da yalançıdırlar, həmişə yalan söyləyirlər. Onları da sübut edirik, görürsünüz. Təbii ki, Cübbəlini tənzih edirəm, o cahilliyindən edir və yaxud adı keçən digər kəsləri.

images (5)