Muminun surəsi 52-53

Muminun surəsi, 52-53 (Allah bir ümmət olduğumuzu bildirir)

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, 52-53-cü ayə. “Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin dininizdir. Bir ümmət, haradadır məzhəblər, camaatlar və qruplar? Bir ümmətsiniz, deyir Allah, yeganə bir ümmətsiniz. “Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Məndən qorxun. Lakin ümmətlər öz dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər. Hər firqə özündə olana sevinir.” Məzhəblərə, qruplara ayrıldılar, parça-parça oldular və doğru yolda olduqlarını düşünüb, sevinirlər, deyir Allah. Muminun surəsi, 52-53-cü ayədə: “Onlar Quranı parça-parça etdilər.” Kimi Qurana bir başqa cür əməl edir, kimi ayrı cür, kimi başqa cür tətbiq edir, halbuki Quran birdir. Amma Allah nə deyir? “Onlar Quranı parça-parça etdilər.” Etdikləri günahı xatırladır Allah.

 

Hörmətli Adnan Oktarın 19 Mart 2013 tarixli söhbətindən Muminun surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Muminun surəsi 52-ci ayədə: “Həqiqətən sizin ümmətiniz vahid bir ümmətdir” deyir. Vahid bir ümmətdir. Parçalanmamışdır. Məzhəblərə, camaatlara ayrılmamışdır. Allah: “Vahid bir ümmətdir” deyir. “Lakin onlar öz dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər…”.  Firqələrə bölünmək olmaz, bu haramdır. Müsəlmanlar birdirlər, inşaAllah. Haramdır.

images (5)

 

Hörmətli Adnan Oktarın 10 iyun 2013-ci il tarixli söhbətindən Muminun surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Ya Allah, bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Muminun surəsi, 52-ci ayədə “Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin dininizdir” deyir. Allah “məzhəblər və camaatlar yoxdur” deyir. “Və mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Məndən qorxun. Lakin ümmətlər öz dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər”. Yəni, hənəfi, hənbəli, maliki, şafi, şiə, vəhhabi kimi fərqli məzhəblərə böldülər. “Hər firqə özündə olana sevinir”. Bəs Allah nə deyir? Allah “Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin dininizdir” deyir.

kurani-kerimdeki-kalp-mucizesi_460x340scale