Hörmətli Adnan Oktarın 10 iyun 2013-ci il tarixli söhbətindən Muminun surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Ya Allah, bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah Muminun surəsi, 52-ci ayədə “Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin dininizdir” deyir. Allah “məzhəblər və camaatlar yoxdur” deyir. “Və mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Məndən qorxun. Lakin ümmətlər öz dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər”. Yəni, hənəfi, hənbəli, maliki, şafi, şiə, vəhhabi kimi fərqli məzhəblərə böldülər. “Hər firqə özündə olana sevinir”. Bəs Allah nə deyir? Allah “Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin dininizdir” deyir.

kurani-kerimdeki-kalp-mucizesi_460x340scale