Mülk surəsi 23 20-22

Hörmətli Adnan Oktarın 9 yanvar 2014 -cü il tarixli söhbətindən Mülk surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Mülk surəsi-23, şeytandan Allaha sığınıram; “De ki: Sizi yaradan” Yaradan, bax yenə yaradılışı izah edir Allah, “sizə qulaq, gözlər” yəni dinləmə və görmək, “və qəlb verən” yəni qəlblərinizə sevgini şəfqəti verir, ürəyimizə həyəcanı verir. Məsələn, bir şey görürük, sevirik. Möcüzə, “Nə qədər gözəl” deyirik. Nəyə görə? Qəlblərə əsaslanaraq. Qəlb elə görür. Məsələn, bir başqası da deyir ki: “Nə qədər çirkin” deyir. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-də də var, yolda gedərkən Əbu Cəhl görür; “ya Əbul Qasım nə qədər çirkin bir insansan” deyir , Rəsulullah (s.ə.v.); “doğru söylədin” deyir.

Yenə səhabələrlə gedərkən yolda hz. Əbubəkr (r.ə)-i görür, bu cür aşiq təbii o, “Ya Rəsulullah nə qədər gözəl insansan” deyir, uzun-uzun seyr edir, “Doğru söylədin ya Əbubəkr” deyir “ya Rəsulullah” deyirlər, “ikisinə də doğru söylədin dediniz. Sizin hikmətlə söylədiyinizi bilirik. Buradakı hikmət nədir?” deyirlər. “Mən bir aynayam, mənə baxan özünü görər” deyir. Könül gözüylə baxan, gözəl görər. Qəflət gözüylə, qaranlığı, cahiliyyə gözüylə baxan, onsuz da zülmət qaranlıqdır, ürəyi adamın. Yəni, onun görəcəyi məsələn, quzuyu görər pis görünür gözünə quzu. Kəpənəyə baxar, çirkin görər. Peyğəmbər (s.ə.v.)-i görür, onsuz da öz uşağı belə adama pis gəlir yəni, Peyğəmbər (s.ə.v)-i,… ardı...