möminlər

ADNAN OKTARIN KOCAELİ TV VƏ ABA TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (2 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Nisa surəsi, 54. Şeytandan Allaha sığınıram.  “Yoxsa onlar, Allahın Öz fəzlindən insanlara verdiklərini mi qısqanırlar?” Münafiqlər, möminlərə verilən nemətləri çox qısqanarlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i də çox qısqanmışlardı, rahatlığını, hüzurunu, zənginliyini, Allahın ona çoxlu yoldaş nəsib etməsini, zəfərlərini, gözəlliyini, yaraşıqlılığını, qüdrətini, hamısını qısqanırdılar, maşaAllah. MaşaAllah, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə, maşaAllah. Onlara da Allah lənət etsin. Münafiqlər çox hiyləgərdir. Yəni çox diqqətli hiyləgərlikləri vardır.

Məsələn, müsəlmanlara zərər vermək istədiklərində, bunu psixoloji yolla edərlər. Küfr aşkardır, açıq şəkildə hücum edər. Məsələn, müşriklər də aşkar hücum edirlər. Münafiqlərin hiyləgər döyüş üsulu vardır, məsələn münafiqlər həmişə gözlərindən istifadə edərlər, gözü ilə murdar baxar. Gözüylə narahat edər. Quranda; “gözləriylə az qala səni aşırdacaqlar” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə baxan insanın aşiq baxışı ilə baxması lazımdır, sevgi ilə baxması lazımdır. Elə baxmır. Belə qudurmuş heyvan kimi baxır. Allah; “gözlərin xain baxışlarını bilər,” ayədə Allah deyir. Məsələn, bax, bu üsullardan biridir. Münafiqlər həm axmaqdır, amma açıq döyüşdən, açıq mübarizədən də qaçarlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanından, söhbət anındaykən, bir adam qalxıb ayrılmaq istəyir, qalxır.

Cübbəli və yaxud nəysə paltarı üzərində və yaxud uzun bir köynək də geymiş olur. Yəni onun paltarının genişliyi, bədəninin böyüklüyünə güvənərək; münafiq tam onun xəttinə… ardı...

 

Kahramanmaraş Aksu Tv canlı reportajı, 1 may 2010

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Sizə hər istədiyiniz şeyi verdi” deyir, Allah. Nə istəyirsinizsə; qələm istəyirsinizsə qələm, ihlamur istəyirsinizsə ihlamur, səhləb istəyirsinizsə səhləb, başqa nə istəyirsinizsə o.

ALTUĞ BERKER: İndi o mövzudan bəhs edirdik, hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bəli. “Əgər Allahın nemətini saymağa cəhd etsəniz”, verdiyi nemətləri saymağa cəhd etsəniz. “Onu sayıb-qurtara bilməzsiniz”. O qədər çoxdurki, deyir Allah. Verdiyim nemətləri saymağa nə ömrünüz yetər, nə diliniz yetər. Kürsülər, qab-qacaqlar, avtomobillər, evlər, evlərin içindəki alətlər, televizorlar, televizorunn içindəki kiçik parçacıqlar, say say bitməz, deyilmi? “Həqiqət budur ki, insan çox zalımdır,” deyir Allah “və çox nankordur,” deyir. Yəni nankorluq edib bu nemətləri görməzlikdən gəlirlər, zülm edib anlamazlıqdan gəlirlər, deyir  Allah.

“Necə ki, İbrahim belə demişdi: Rəbbim bu şəhəri etibarlı et.”  Mehdi (ə.s)-ın zamanında Allahın icazəsi ilə biz də bütün şəhərləri etibarlı edəcəyik . Baxın, “bu şəhəri etibarlı et”. Mehdi (ə.s)-ın dövründə bütün şəhərlər etibarlı qılınacaq, hədis var. “Məni və uşaqlarımı bütlərə qulluq etməkdən uzaq tut.” Yəni darvinizmə, materializmə batmaqdan, deyil mi, Axırzamandakı mənası budur. Allahın müsəlmanları belə bir bataqlığa düşməkdən qoruması üçün dua edirik. “Rəbbim həqiqətən, insanlardan bir çoxunu çaşdırıb azdırdı.” Darvinistlər də indi, insanların bir çoxunu çaşdırıb… ardı...

 

Adnan Oktarın 27 fevral 2011 Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: “(Firon) dedi ki: “And olsun, məndən başqa bir ilaha tapınsan, səni mütləq həbsə atacağam.”” Dəccaliyyətin öz rəsmi ideologiyası var, ideologiyası olmadığında hüququ işlədər, insanı həbsə salar. Mütləq dəccalın fikrini, dəccalın düşüncəsini müdafiə edəcəksən. Yoxsa həbs. Ən yüngülü. “(Musa) Dedi ki: “Sənə açıq-aşkar bir şey gətirmiş olsamda mı?”” Qəti dəlil gətirsəmdə mi? Yenə də fironda bir demokratiya anlayışı var. İndiki fironlarda o da yoxdur. “(Firon) Dedi ki: “Əgər doğru sözlüsənsə, onu gətir.”” “Gətir dəlili, görüm” deyir. “Bundan sonra əsasını atdı, bir də (nə görsünlər) o, açıqca bir əjdaha oldu. Əlini də çəkib çıxardı,” belə sinəsinin içinə salır, “bir də (nə görsün) o, baxanlar üçün “parlayıb işıqlanmışdır”. (Firon,) Ətrafındakı liderlərə: “Bu” dedi, “Doğrusu məlumatlı bir cadugərdir.”” Başqa şərhi yoxdur,  o möcüzəni görüncə bu, cadugərdir deyir. “Cadusuyla sizi yurdunuzdan sürüb çıxarmaq istəyir; nə buyurursunuz?” Dərhal vətən xaini kimi göstərməyə çalışır.

 

Adnan Oktarın 28 dekabr 2009-ci il tarixli Kral Karadeniz, Adıyaman Asu və Ekin TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: 103-cü ayə, 2003-cü ilə baxdığını qəbul edirik eyni zamanda. Sonra elçilərimizi və möminləri xilas edərik …” deyir Allah. Yəni böhtanlardan, təhqirlərdən, təzyiqlərdən, şiddətdən xilas edərik. “Möminləri xilas etmək”, bax, Möminləri xilas etmək Bizə vacibdir”. Cənab-ı Allah deyir; söz verirəm deyir, möminləri mütləq xilas edəcəyəm deyir. İkinci bir yol yoxdur. Allah Mən söz verdim deyir. Möminsinizsə mütləq xilas edəcəyəm deyir Allah, amma səbir etməlisiniz deyir Allah. Yəni hadisələrlə qarşılaşacaqsınız, amma səbir edəcəksiniz deyir.

De: “Ey insanlar! Dinimə şəkk edirsinizsə, bilin ki, mən Allahdan başqa tapındıqlarınıza deyil, canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Mənə möminlərdən olmaq əmr edilmişdir”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) açıq şəkildə müşriklərə bunu deyir. “Sən hənif olaraq üzünü dinə tərəf çevir və müşriklərdən olma”. Yəni tək bir Allaha inan və əsla müşriklərdən olma. Yəni üçləməyə, təslisə, və ya başqa azğın inanclara yönəlmə deyir Allah. 107-ci ayədə “Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa, bunu Ondan başqa heç kəs aradan qaldıra bilməz”. Yəni hər cür çətinlik, ağrı-acı, bəla Allahdan gəlir. Bu Mənə məxsus bir şeydir deyir Allah. Yəni sən başqa cür düşünmə deyir. … ardı...

 

Adnan Oktarın 13 oktyabr 2009-cu il tarixli Kocaeli Tv ve Mavi Karadeniz Tv müsahibəsindən

Adnan Oktar: Ali İmran surəsi 178: “Kafirlər elə güman etməsinlər ki, Bizim onlara möhlət verməyimiz xeyirlərinədir. Biz onlara ona görə möhlət veririk ki, günahlarını daha da artırsınlar. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab hazırlanmışdır”. Məsələn, küfr və əxlaqsız insanlar hər şeyi edirlər. Kifayət qədər zülm edirlər müsəlmanlara. Allah niyə bəla vermir onlara? Niyə bunlara icazə verir deyə insanlar düşünməsin. Allah deyir ki; “Kafirlər elə güman etməsinlər ki, Bizim onlara möhlət verməyimiz xeyirlərinədir. Biz onlara ona görə möhlət veririk ki, günahlarını daha da artırsınlar”. Yaxşıca bəlanın içinə girsinlər. Cəhənnəmdə yaxşıca dərinə düşsünlər deyə Allah imkan veririk deyir.

“Onlar üçün alçaldıcı bir əzab hazırlanmışdır. Allah pisi yaxşıdan ayırmayınca möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə tərk edən deyildir”. Yəni yaxşılarla pisləri Allah ayırd edəcəyəm deyir. Allah sizə qeybi bildirən deyildir”. Gələcəyi bilməzsiniz deyir Allah. Lakin, Allah Öz elçilərindən istədiyini seçər”. Yəni istədiyi adamı elçi seçər. Odur ki, Allaha və Onun elçilərinə iman gətirin! Əgər iman gətirib Allahdan qorxsanız, sizə böyük bir mükafat verilər” -deyir Allah. “O şeytan sadəcə sizi öz dostları ilə qorxudur”. Yəni müsəlmanları, məsələn, onunla, bununla qorxutmağa çalışırlar, müxtəlif iddialarla qorxutmağa çalışırlar. “Siz… ardı...